Ретенційна кіста — порожнина в легенях, яка являє собою розширений бронх, в якому проксимальний відділ звужений або облітерований. В першому випадку виникають повітряні, а в другому заповнені кісти; їх вмістом є слиз з домішками крові. Всі вони мають запальний генез. Частіше всього ретенційні кістй формуються в передніх сегментах (близько 50%) або в аксилярних субсегментах верхніх часток, середній частці, а також 7-8 сегментах нижньої частки, тобто в тих відділах, де туберкульоми локалізуються рідко.
Кіста має власну стінку, яка складається з елементів бронхів і легеневої тканини. Клініка ретенційних кіст або безсимптомна, або малосимптомна і навіть при перифокальному запаленні або нагноєнні буває мало вираженою: втомлюваність, слабкість, невеликий кашель, помірно прискорена ШОЕ і лейкоцитоз.
Основний метод діагностики ретенційних кіст — рентгенологічний. Форма ретенційних кіст є однією з основних ознак, яка дозволяє виключити інші доброякісні утворення і встановити правильний діагноз. Форма кісти обумовлена розтягнутим бронхом і його гілками, заповненими рідким або напіврідким вмістом. На характер форми впливає ряд факторів: калібр обтурованого бронха, кількість вмісту, який накопичився в розтягнутих бронхах, рівень і кількість облітерованих дистальних гілок бронха, стан оточуючої легеневої тканини. Як правило, форма кісти повторює форму і напрямок ураженого, розтягнутого бронху.
Оскільки найкращу уяву про хід більшості бронхів 3-4 порядку вдається отримати на рентгенограмах в бічній проекції, бронхіальні кісти краще всього діагностуються на бічних томограмах. На томограмах в прямій проекції кісти нашаровуються одна на іншу, при цьому створюється враження про наявність декількох овальних утворень, розміщених на різних зрізах. Чім більший калібр ураженого бронха, тим більш характерну форму має кіста. Навпаки, в тих випадках, коли в патологічний процес залучаються дрібні бронхи (5-6 порядку), кісти набувають овального або округлого виду і їх форма, як діагностична ознака, втрачає своє значення.
З багатьох різноманітних ретенційних кіст можна виділити такі найбільш типові форми: а) веретеноподібну або овальну тінь, яка закінчується двома "рогами", котрі являють собою розтягнуті дрібні бронхи; б) веретеноподібну одно- і двогорбу тінь; в) тінь неправильної форми с численними випинаннями — розтягнутими дрібними бронхами з поміж бронхіальними перетинками, які ще збереглися; г) тінь в формі колби, реторти, китиці винограду.

 

Схема розвитку ретенційної кісти
Рис. 2.4.4. Схема розвитку ретенційної кісти.
1- схематичне зображення сегментарного бронха і його гілок; 2, 3, 4, 5 — фази розвитку ретенційної кісти внаслідок облітерації проксимального кінця сегментарного бронха і заповнення вмістом дистальної його частини.

 

Ретенційні кісти, як правило, поодинокі; більшість з них є розгалуженими утвореннями. Інтенсивність тіні кісти звичайно менша, ніж туберкульоми аналогічної величини. Стосовно структури тіні, то у кожного четвертого хворого мають місце крапчасті, брилоподібні по контуру або змішані відкладення вапна. Оскільки в більшості випадків кісти мають гілчасту форму, контури їх майже завжди хвилясті, поліциклічні, горбисті. Контури в більшості випадків достатньо чіткі, легеневий малюнок навколо кісти, як правило, деформований. Зміни форми і розмірів кісти при диханні не буває.
Бронхографія дозволяла виявити ряд характерних ознак, які відрізняли ретенційну кісту від туберкульоми і периферичного рака легені: а) куксу сегментарного або субсегментарного бронха в місті його відходження від сегментарного; б) помірне рівномірне розширення бронхів сусідніх сегментів; в) контрастування опорожнених кіст. При ураженні бронхів малого калібру результати бронхографії менш інформативні.
Наслідком постійного накопичення рідкого вмісту може бути повільне збільшення кіст. Природно, що кісти, які збільшуються, визивають підозру на рак. Разом з тим переконливих доказів на користь малігнізації цих кіст немає. Трудно провести диференційну діагностику рака і так названих розгалужених кіст, які необхідно катетеризувати, так як хоч і дуже рідко, центральний рак може поширюватись виключно ендобронхіально, заповнюючи сегментарний бронх і його розгалуження. З’являється картина, яку неможливо відрізнити від розгалуженої ретенційної кісти.
Труднощі в диференційній діагностиці периферичного раку і ретенційної кісти виникають, коли вона має не характерну типову, а круглу форму. В такому випадку, враховуючи її чіткі і навіть підкреслені контури без променистості і горбистості, інтактний легеневий фон, можна впевнено відкинути периферичний рак легені і зупинитися на діагнозі доброякісної пухлини (утворення) легені, маючи на увазі, що таку картину може дати люба доброякісна пухлина, ретенційна кіста, яка пов’язана з невеликим бронхом, вроджена і ехінококова кісти. Можливий прорив кісти в бронх, котрий може супроводжуватись масивною кровотечею.
Інколи ретенційні кісти ускладнюють перебіг ендобронхіального туберкульозу; їхнім вмістом є казеозні маси. Рентгенологічно можна діагностувати ретенційну кісту, як ускладнення ендобронхіального туберкульозу, якщо в її товщині або по краях видно звапнення.
Розмежування туберкульом і ретенційних кіст в більшості випадків можна провести впевнено, так як кісти мають форму розтягнутого бронха. Крім того, на фоні цих кіст немає порожнин розпаду. Частина ретенційних кіст має туберкульозний генез, і вмістом розтягнутих бронхів є казеоз. Такі кісти отримали назву внутрішньобронхіальних туберкульом, хоча до туберкульом вони безпосереднього відношення не мають. Нерідко уже по рентгенограмах і томограмах можна впевнено поставити діагноз ретенційної кісти з казеозним вмістом. Для цього необхідно встановити наявність двох ознак: патологічного утворення неправильної форми, яке відповідає розтягнутому бронху з його відсутніми гілками і наявністю звапнення по краю або в товщині. При звапненні казеозний вміст ретенційної кісти не може вважатись доказаним, хоча наявність кальцію в бронхопульмональних і медіастинальних лімфатичних вузлах, а також інших туберкульозних змін є побічною ознакою туберкульозної етіології цих кіст.

 

ЗМІСТ

Читайте так же: