Рак легені — пухлина, яка розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина пухлин має мезенхімальну і нейрогенну природу (саркоми, нейробластоми). В теперішній час рак легені займає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Частота раку легені у чоловіків у віці 48 — 77 років вища, ніж у жінок і займає перше місце серед захворюваності на рак (до 32%).

 

Класифікація.
В Міжнародній класифікації хвороб, травм і причин смерті X перегляду (1992) рак легень знаходиться в рубриці С 34.
Первинні пухлини легень формуються з клітин бронхолегеневої тканини, плеври, вторинні розвиваються із занесених течією крові або лімфи пухлинних клітин (метастази), а також внаслідок вростання в бронхи, легені і плевру пухлини з сусідніх органів і тканин. До злоякісних пухлин легень і плеври відносять рак, мезотеліоми плеври і різні види сарком.

Всі пухлини легень розподіляються на:
1.         Доброякісні:
1.  Епітеліальні, частіше внутрішньобронхіальні (аденоми, папіломи);
2.  Неепітеліальні, частіше позабронхіальні (гамартоми, гамартохондроми, невриноми, фіброми, ліпоми і ін.).
II.        Злоякісні:
1.  Епітеліальні (рак);
2.  Неепітеліальні (саркоми).
Однією з основних рентгенологічних класифікацій є класифікація, розроблена Б.К. Шаровим (1973), яка основана на локалізації пухлини, напрямку її росту, наявності та виду ускладнень та характері метастазування.

Класифікація раку легень
(за Б.К. Шаровим, 1973)
За локалізацією: 1. Центральний (головні, часткові та сегментарні бронхи);
2. Периферичний (бронхи дистальніші від сегментарних).
За напрямком росту. 1) екзобронхіальний; 2) ендобронхіальний; 3) перибронхіальний.
За ускладненнями: 1) які супроводжуються порушенням вентиляції легені; 2) які розпадаються; 3) та такі, які проростають сусідні органи та тканини.

За характером метастазування: 1) без метастазів; 2) з реґіонарними метастазами; 3) з віддаленими метастазами.

Периферичний рак за локалізацією:
1.         Внутрішньочастковий;
2.         Навколокореневий;
3. Кортикоплевральний (верхівковий — рак Пенкоста);
4. Бронхіоло-альвеолярний.
Запущені форми:
1. Медіастинальна; 2. Часткова.
Клінічна класифікація TNM (за Міжнародною протираковою спілкою)
Т- первинна пухлина.

Центральний рак:
Т0 — первинна пухлина не виявляється, а клініка є;
Т1-пухлина, обмежена сегментарним бронхом;
Т2 — пухлина, обмежена частковим бронхом;
Т3 — пухлина, яка інфільтрує головний бронх або два часткових;
Т4 — перехід пухлини на трахею або суміжні органи.
Периферичний рак:
Т0 — первинна пухлина не виявляється, а клініка є;
Ті — пухлина не більше 3 см, яка не виходить за межі сегмента;
Т2 — пухлина не більша 5 см, яка не виходить за межі частки;
Т3- пухлина більше 5 см, яка уражає декілька часток;
Т4 — пухлина, яка проростає суміжні органи.
N — регіонарні лімфатичні вузли (внутрішньогрудні лімфовузли).
No — немає даних про ураження регіонарних лімфатичних вузлів.
N] — ураження лімфатичних вузлів кореня легені на стороні ураження, включаючи безпосереднє розповсюдження пухлини на лімфатичні вузли.
N2 — уражені лімфатичні вузли середостіння на боці патологічного процесу.
Nx — недостатньо даних для оцінки стану лімфатичних вузлів.
М — відпалені метастази.
М0 — немає ознак віддалених метастазів.
М1 — є віддалені метастази.
Мx — недостатньо даних для визначення віддалених метастазів.

До етіологічних факторів виникнення раку, відносять:
1.  Широке поширення куріння, в тому числі пасивного і забруднення повітряного середовища.
2. Професійну шкідливість (пил, хімічні канцерогени, дія малих доз іонізуючої радіації).
3. Забруднення повітря сполуками миш’яку, хрому, нікелю, азбесту, хлору, кадмію.
4.  Сприяють розвитку раку хронічні захворювання легень (туберкульоз, бронхіт, різні рубцеві зміни легеневої тканини).
5. Генетичні фактори ризику.
Появі ракових пухлин в легені передують передракові зміни: епідермоїдна метаплазія епітелію бронхів, гіперплазія, проліферація епітелію, утворення мікропапілом, внутрішньо-епітеліальний рак, рубці на фоні хронічних захворювань легень (туберкульозу, інфаркту, запального процесу, механічного пошкодження).

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Диференційна діагностика дисемінованого туберкульозу легень Диференційна діагностика. Необхідно відзначити, що загальновизнаної тактики диференційної діагностики більше 180 легеневих дисемінацій немає. Можна виділити 2 основних […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]
  • Інфільтративний туберкульоз Це специфічний ексудативно-пневмонічний процес протяжністю більше 1 см зі схильністю до прогресуючого перебігу. Відноситься до вторинних форм, характеризується великою […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Хронічний абсцес легень Хронічний абсцес легень є негативним наслідком гострого легеневого нагноєння. Перебіг захворювання при цьому тривалий, періоди ремісії чергуються з загостреннями, і […]