Радіонуклідна візуалізація заснована на виявленні випромінювання, яке утворюється радіоактивною речовиною, що перебуває усередині пацієнта. Радіоактивні речовини (радіофармацевтичні препарати — РФП) мають у своєму складі радіонукліди — нестабільні атоми, які спонтанно розпадаються з виділенням енергії. Ідеальний радіофармпрепарат поширюється тільки в межах певних органів і структур. Здатність вивчення фізіологічних функцій — головна перевага методу, недолік — низький просторовий дозвіл. Радіонуклідна діагностика в пульмонології найбільш доцільна і конкурентна з рентгенівським методом переважно при двох захворюваннях: при вродженій гіпоплазії і тромбоемболії. Радіонуклідна діагностика базується на кількісних і якісних показниках накопичення, розподілу і транспорту РФП в системі легеневих структур. Вона включає в себе такі методики: перфузійну сцинтиграфію легень, аерозольну сцинтиграфію, радіопульмонографію. Радіонуклідні дослідження є вельми ефективними в уточненні тяжкості ураження легень і набули особливо широкого поширення при визначенні показань до хірургічного лікування.
Для реєстрації випромінювання використовується гамма-камера (сцинтиляційна камера). Вивчення перфузії легень проводиться безпосередньо після введення технецію-99 в/венно; при цьому вивчається частина легені при підозрі на тромбоемболію, також при пухлинних процесах.
Різновидом є два види емісійної КТ:
1.         Однофотонна емісійна КТ — обертання навколо пацієнта гамма-камери.
2.  Позитронна емісійна КТ — заснована на використанні позитронів, що випускаються радіонуклідами.

 

Радіонуклідна діагностика й ПЕТ. У торакальній радіології радіонуклідний метод може використовуватися для дослідження легень, для діагностики медіастинального зоба й пухлинного ураження лімфатичних вузлів середостіння. Радіонуклідне дослідження не є методом нозологічної діагностики конкретних захворювань органів дихання.
Новим напрямком у клінічній медицині стала позитронно-емісійна томографія, яка заснована на реєстрації виникаючих в результаті розпаду ізотопів позитронного випромінювання. Сьогодні ПЕТ є найбільш ефективним методом диференційної діагностики доброякісних і злоякісних тіней будь-якої локалізації, в оцінці ефективності проведеного протипухлинного лікування, а також діючим методом оцінки метаболізму деяких тканин, зокрема міокарда й головного мозку.
Доволі широко в теперішній час використовуються інтервенційні процедури під променевим наведенням.
Трансбронхіальна катетеризація може носити діагностичний або лікувальний характер. Ціль її — одержання матеріалу для наступного гістологічного або цитологічного дослідження. Проводять її як при ураженні бронхів, так і паренхіми. Частота ускладнень складає до 2%.

Трансторакальні пункції використовують для біопсії плеври й утворень, розташованих у плащоподібному шарі легень. Дослідження можна виконувати під контролем рентгеноскопії, КТ, УЗД.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Крововиливи в середостіння Крововиливи в середостіння при тяжкій закритій травмі грудної клітки мають місце у 10-15% постраждалих. Рентгенологічне дослідження є особливо важливим у випадках […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Осумкований плеврит Осумкований плеврит. За наявності міжплевральних зрощень після попереднього сухого плевриту може розвиватись осумкований ексудативний первинний плеврит. Якщо зрощення […]
  • Порушення бронхіальної прохідності В 1921 році К. Джексон виділив 3 основних типи закриття бронха стороннім тілом: часткове, клапанне і повне. В тих випадках, коли набухання слизової виражене помірно, а […]
  • Пухлини плеври Пухлини плеври. Джерелом росту пухлин плеври є легенева і пристінкова плевра. За морфологічною структурою розрізнюють доброякісні і злоякісні пухлини. Останні можуть […]
  • Гострі ателектази Гострі ателектази нерідко розвиваються при закритих травмах, частіше при пораненнях грудної клітки. Вони можуть бути обумовлені обтурацією бронхів згустками крові, […]