Пневмонія — найбільш часте і важке захворювання. Захворюваність пневмонією залишається високою і варіює від 3 до 30 на 1000 населення. За секційними даними, пневмонія є безпосередньою причиною смерті в 20-25% випадків і займає п'яте місце. Захворюваність пневмоніями складає 385,7 на 100 000 населення.
Не дивлячись на успіхи антибактеріальної терапії, смертність від пневмонії росте, з 1989 по 1993 р. цей показник збільшився — з 6,6 до 18 на 100 000 дорослого населення. За даними А.Г. Чучаліна і співавт. (2002), смертність від нозокоміальних пневмоній становить 20%, серед людей похилого віку — 30%. Помилки в діагностиці пневмоній досягають 30%, діагноз пневмонії в перші 3 дні встановлюється у 35% випадків. Пізня верифікація діагнозу веде до затяжного перебігу запального процесу і до його хронізації.
Згідно наказу № 499 від 28.10.2003, із змінами № 385 від 09.06.2006 p.:

 

Пневмонія — гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень і наявністю внутрішньо-альвеолярної ексудації. В зв’язку з тим, що пневмонія є гострим запальним захворюванням у висновку не має потреби користуватись терміном "гостра" пневмонія.
Виділяють наступні форми пневмоній:
1.   Негоспітальна (позалікарняна, поширена, амбулаторна, НП) — пневмонія, яка виникла поза лікувальним закладом;
2. Нозокоміальна (госпітальна) — пневмонія, яка виникла через 48 годин і пізніше після госпіталізації хворого в стаціонар при відсутності будь-якого інфекційного захворювання в інкубаційний період на час госпіталізації хворого;
3. Аспіраційна;
4.  Пневмонія у осіб з важкими порушеннями імунітету (природжений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна імуносупресія).
Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) і нозокоміальну (набуту в лікувальному закладі). Такий розподіл не пов'язаний з тяжкістю перебігу захворювання, а основним і єдиним критерієм розподілу є оточення, в якому розвинулася пневмонія. Крім того, залежно від тяжкості розрізняють пневмонії з легким, середньої тяжкості і тяжким перебігом. Проте, до цих пір не вироблені чіткі критерії щодо розподілу пневмонії легкого і середньо-тяжкого перебігу. Оскільки об'єм діагностичних і лікувальних заходів при пневмоніях таких ступенів тяжкості майже однаковий, доцільно об'єднати їх в одну групу — пневмонію з нетяжким перебігом. Рентгенологічні ознаки тяжкого перебігу НП будуть приведені далі.
Пневмонії діляться на первинні і вторинні. Класифікація JI.C. Розенштрауха (1987) наведена нижче. Вторинні пневмонії — це запальні процеси в легенях, пов'язані патогенетично із захворюваннями або патологічними станами організму і порушеннями гемодинаміки малого кола (гіпостатична, застійна, інфарктна), що виникають як наслідок, або при дії токсикохімічних агентів. Аспіраційна вторинна пневмонія, обумовлена обтурацією бронха стороннім тілом, або ж розвивається в зоні бронхостенозу при закритті просвіту бронха доброякісною або злоякісною пухлиною. До вторинних пневмоній відносять також пневмонії, що розвиваються на фоні хронічного бронхіту або бронхіоліту. У особливу групу виділяють так звані атипові пневмонії.
Патологічний процес починається з судинної реакції: підвищується судинна проникність, ексудат заповнює септальний простір і альвеоли. У розсмоктуванні ексудату беруть участь макрофаги. їм властива і стимуляція проліферації фібробластів, яка особливо виражена при затяжному перебігу гострої пневмонії і у разі хронізації легеневого запалення, при якому виникають виражені проліферативні процеси з витоком в пневмосклероз.
На підставі клініко-анатомічних даних розрізняють паренхіматозні (крупозну і вогнищеву), інтерстиціальну і змішану пневмонії, відзначаючи локалізацію і протяжність патологічного процесу. Розвиток інтерстиціальних пневмоній вважається рідкісним.
Перебіг пневмоній може бути гострим і затяжним. При гострому перебігу клінічне одужання наступає через 20-21 добу при осередковій і через 24-28 діб при крупозній пневмоніях. Затяжним вважається такий перебіг гострої пневмонії, при якій ознаки гострого легеневого запалення зберігаються від 30 діб до 3 місяців.
Спостерігається деяка спільність клінічної картини різних видів пневмонії. Найбільш частими симптомами легеневого запалення є: гострий початок, висока температура тіла, кашель (непродуктивний на початку хвороби, потім вологий), фізикальні ознаки ущільнення легеневої тканини (укорочення перкуторного звуку, бронхіальне дихання, звучні вологі хрипи або крепітація над вогнищем запалення), болі в боці, озноб, лейкоцитоз, різке збільшення ШОЕ.
Загальні прояви захворювання служать показанням до рентгенологічного дослідження легень в день звернення хворого до лікаря. Обов'язкове проведення комплексного рентгендослідження — багатопроекційної рентгенографії (у прямій і бічних проекціях), при необхідності доповнюваної телевізійним просвічуванням.

 

Рентгенологічний метод є провідним в діагностиці захворювань легень. Широке застосування антибіотиків і інших лікарських засобів, використання різного роду хімічних препаратів в промисловому виробництві і повсякденному житті, таких як біостимулятори, дефоліанти, гербіциди і пестициди, істотно змінили імунологічний статус населення. Все це вплинуло на структуру і характер проявів легеневої патології, з якою сьогодні доводиться стикатися лікареві в повсякденній клінічній практиці.
Хоча рентгенологічне дослідження грає провідну роль в діагностиці пневмоній, проте інтерстиціальні і дрібно-вогнищеві зміни не завжди виявляються на звичайних рентгенограмах. Унаслідок ефекту суперпозиції і субтракції на звичайних рентгенограмах нерідко зникають реальні анатомічні елементи і з'являються нові, яких насправді немає.

Комп'ютерна томографія (КТ), особливо високого розрізнення (КТВР), має безперечні переваги перед звичайною рентгенографією. Володіючи вищою контрастною чутливістю і великим динамічним діапазоном, вона дозволяє реєструвати слабкі градієнти оптичної щільності і виявляти ділянки легеневої тканини з незначним зниженням пневматизації вогнищевого, вузликового і інфільтративного характеру. Тільки завдяки КТ з'явилась можливість реально отримувати зображення дифузного малоінтенсивного пониження пневматизації типу матового скла, викликаного пропотіванням ексудату в альвеоли і набряком легеневої тканини більшої або меншої протяжності. КТ дозволяє отримувати реальне відображення анатомічних структур. При КТВР виявляються тонкі зміни інтерстиціального легеневого малюнка, нормальні і патологічно змінені судини і бронхи, краще видно тонку сітку змін міжчасточкових і внутрішньо-часточкових перегородок, а також частіше і більш виразно реєструються такі тонкі структурні зміни, як стільникова легеня, ділянки бульозної емфіземи. КТ дозволяє оцінювати стан легеневої тканини, що перекривається значним плевральним випотом і масивними плевральними нашаруваннями. Таким чином, не відкидаючи цілком ролі традиційної рентгенографії в клінічній практиці, зокрема в діагностиці пневмоній, ми вважаємо, що подальше вдосконалення діагностики банальних пневмоній і рідкісніших захворювань, що супроводжуються тонкими структурними змінами легеневої тканини, неможливе без використання КТ.
Окрім приведеної вище клінічної класифікації пневмоній, рентгенологи продовжують використовувати класифікацію пневмоній Л.С. Розенштрауха (1987).

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПНЕВМОНІЙ У ДОРОСЛИХ (за Л.С. Розенштраухом, 1987)
А. Первинні пневмонії.
І.   Бактеріальні пневмонії.
1.  Пневмококові:
а)            крупозна; б) бронхопневмонія.
2.  Стрептококові і стафілококові.
63
3.        Фрідлендерівська.
4.        Хвороба легіонерів (легіонельоз).
II.   Вірусні пневмонії.
1.         Гостра інтерстиціальна (грипозна).
2.         Орнітозна, пситакозна.
3.         Пневмонія при аденовірусах.
III.  Мікоплазменні пневмонії.
IV.  ІІневмоцистні пневмонії.
V.   Алергічні пневмонії.
VI.  Рикетсіозні пневмонії. Лихоманка Ку.
VII.  Паразитарні пневмонії.
VIII. Грибкові пневмонії.

Б. Вторинні пневмонії.
I.   Пневмонії при порушеннях кровообігу у малому колі.
1.        Застійна.
2.        Гіпостатична.
3.        Інфарктна.
II.   Пневмонії при порушеннях бронхіальної прохідності.
III.  Аспіраційні пневмонії.
IV.  Пневмонії при захворюванні інших органів та систем.
1.         При гнійних захворюваннях.
2.         При інфекційних захворюваннях.
3.         При інших первинних процесах.
V.   Травматичні пневмонії.
VI.  Післяопераційні пневмонії.

Розподіл пневмоній за патоморфологічною ознакою
1.     Переважно паренхіматозна.
2.     Переважно інтерстиціальна.
3.     Змішана.
Розподіл пневмоній за розмірами ураження легеневої тканини
1.     Вогнищева (вогнищево-зливна).
2.     Сегментарна (ураження сегмента).
3.     Часткова (ураження частки).
4.     Тотальна (ураження всієї легені).
Розподіл пневмоній за клінічним перебігом
1.     Гостра (до 6 тижнів).
2.     Затяжна (до 12 тижнів).

 

Неспецифічні пневмонії відносяться до найбільш поширених захворювань. Смертність від позалікарняних (первинних) пневмоній складає 5%, шпитальних (нозокоміальних) — 20%. Помилки в діагностиці пневмоній доходять до 15-20%. Пізня верифікація діагнозу веде до затяжного перебігу запального процесу та його хронізації.
Все вищевикладене обумовлює провідне значення рентгенологічного дослідження в виявленні неспецифічної пневмонії, вимагає постійного удосконалення форм і методів променевої діагностики. Плівкова рентгенографія поступово замінюється більш сучасними цифровими засобами отримання рентгенівського зображення з опрацюванням останнього на основі комп’ютерних технологій. Якщо раніше типова клінічна картина крупозної та вогнищевої пневмонії давала можливість досвідченому клініцисту ставити правильний діагноз навіть без рентгенологічного дослідження то сьогодні, внаслідок значного переважання стертих клінічних форм, воно стало необхідним на всіх етапах дослідження.
Рентгенологічні прояви пневмонії залежать від різних причин (фази захворювання — розпалу чи розсмоктування, збудника, реактивності організму і ін.), проте основною і достовірною ознакою запального процесу в легенях є наявність інфільтрації на рентгенограмі, решта ознак є побічними.
Рентгенологічно при всіх формах пневмонії чітко виділяються 2 фази розвитку процесу:
А.            Фаза розпалу захворювання.
Б. Фаза розсмоктування.
Фаза розпалу характеризується наявністю на рентгенограмах ділянки затемнення (1 або декілька) вогнищевого або сегментарного вигляду. При відповідній клінічній картині гострого респіраторного захворювання таке затемнення може бути розцінене як свідоцтво наявності пневмонії. В межах цієї тіні в гострому періоді захворювання деталі легеневого малюнка не видні. Величина тіні визначається розміром ураженої ділянки з урахуванням невеликого проекційного збільшення. Інтенсивність тіні тісно пов'язана з товщиною патологічної ділянки у напрямі ходу рентгенівських променів. У всіх випадках пневмонії інфільтрація може бути виявлена на рентгенограмі в першу добу захворювання, в поодиноких випадках — на 2-3 доби. Мінімальний термін існування інфільтрації у фазі розпалу 3-4 діб. Тому при проведенні рентгендослідження в ці терміни за відсутності на рентгенограмі інфільтративних змін діагноз пневмонії повинен бути знятий. Запальний ексудат в альвеолах завжди затримує рентгенівські промені і завжди дає тінь на рентгенограмі.

Інфільтрація легеневої тканини зберігається на рентгенограмах до 5-7 діб, потім наступає зменшення інтенсивності і величини затемнення: фаза розпалу захворювання закінчується і переходить в наступну фазу — розсмоктування. Всі ускладнення, що виникають при пневмонії, відбуваються у фазу розпалу. Фаза розсмоктування в свій початковий період характеризується «таненням» інфільтративних змін, відновленням прозорості альвеол, завдяки чому на перший
план починають виступати зміни малюнка легені в ураженій ділянці. В узагальнюючому вигляді для всіх форм пневмоній фаза розсмоктування характеризується переважаючим посиленням легеневого малюнка в обмеженій ділянці легені у поєднанні з реакцією лімфатичного апарата кореня тієї ж сторони.
Найбільш поширеними первинними бактеріальними пневмоніями є пневмонії, обумовлені пневмококами (більше 30 штамів). Представниками цих пневмоній являються крупозна і вогнищева пневмонії.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же: