Променевий метод дослідження є найбільш об'єктивним і основним у виявленні й оцінці характеру патологічних змін органів диихання та середостіння. Створення в останні десятиріччя нових технологій дослідження і високотехнологічної апаратури дало змогу традиційне променеве обстеження хворих із захворюваннями органів дихання та середостіння виділити в окрему науку — торакальну радіологію, яка включає всі сучасні методики променевої діагностики:
традиційне рентгенологічне дослідження (скопія та графія);
рентгенівська комп'ютерна томографія (КТ);
магнітно-резонансна томографія (МРТ);
ультразвукове дослідження (УЗД);
радіонуклідне дослідження;
позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), в т.ч. у поєднанні із КТ (ПЕТ/КТ);
—  інтервенційні діагностичні й лікувальні заходи під променевим контролем (рентгеноскопія, УЗД, КТ).

Рентгенологічний метод є історично одним із перших апаратних, котрі стали використовуватись для дослідження органів грудної клітки (ОГК). Це стало можливим дякуючи тому, що в грудній клітці існують умови природного контрастування, коли на фоні прозорих легень виявляються у вигляді окремих тіней органи і тканини грудної порожнини. Цей метод до теперішнього часу доволі широко використовується для дослідження легень і складає більше 35- 40% об’єму всіх рентгенологічних досліджень. До рентгенологічного методу відносяться основні, додаткові, спеціальні і контрастні методики. Рентгенологічне дослідження ОГК при будь-якому виді відхилень від норми повинне починатися з однієї з основних методик, і при потребі доповнюватись використанням спеціальних методик. До основних методик відносять: рентгенографію (знімки), рентгеноскопію (просвічування) й флюорографію. Серед спеціальних методик виділяють лінійну томографію, зонографію, контрастні методики й рентгено-функціональні дослідження. У минулому столітті ці методики були основними для обстеження хворих з патологією органів дихання. В теперішній час окремі методики або використовуються край рідко, або не використовуються зовсім (лінійна томографія).

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Системний червоний вовчак Системний червоний вовчак -    найбільш поширене захворювання серед ДЗСТ, яке характеризується прогресуючим дифузним ураженням сполучної тканини й […]
  • Лімфолейкоз Лімфолейкоз - пухлинне захворювання лімфатичної тканини, при котрому розвивається лімфоїдна гіперметаплазія кровотворних органів (ЛВ, селезінки, кісткового мозку) і […]
  • Пневмоторакс Пневмоторакс характеризується при рентгенологічному дослідженні підвищеною прозорістю легеневого поля і відсутністю легеневого малюнка в зонах накопичення повітря в […]
  • Осумкований плеврит Осумкований плеврит. За наявності міжплевральних зрощень після попереднього сухого плевриту може розвиватись осумкований ексудативний первинний плеврит. Якщо зрощення […]
  • Пневмонія Пневмонія - найбільш часте і важке захворювання. Захворюваність пневмонією залишається високою і варіює від 3 до 30 на 1000 населення. За секційними даними, пневмонія є […]
  • Медіастиніт Інфекційний процес в середостінні може бути гострим і небезпечним для життя або хронічним, таким, що поволі прогресує аж до утворення абсцесу. Хронічний медіастиніт, […]
  • Емфізема м’яких тканин Емфізема м'яких тканин (міжм’язова і підшкірна емфізема) є наслідком проникнення повітря в м’які тканини грудної стінки при розривах трахеї, бронхів, […]