При обстеженні хворих з патологією органів дихання МРТ застосовується відносно рідко. Безсумнівними перевагами методу є більш висока в порівнянні із КТ контрастна чутливість, можливість візуалізації крові, яка рухається, без внутрішньовенного введення контрастної речовини, відсутність іонізуючого випромінювання, багато-проекційне подання результатів.
У більшості випадків МРТ грудної порожнини виконується у зв'язку з виявленим при рентгенівському дослідженні патологічним утворенням, коли неможливо виконати КТ (особливо із внутрішньовенним болюсним посиленням). МРТ може бути призначена й після проведеної КТ, щоб уточнити характер патологічних змін у грудній порожнині.
Разом з тим численні дослідження показали, що МРТ і КТ із болюсним внутрішньовенним контрастуванням мають велику подібність по результативності в оцінці первинної пухлини в легені, новоутворень середостіння, метастазів в регіонарні лімфатичні вузли.
МРТ — принцип базується на уловлюванні радіочастотного випромінювання, яке виникає при порушенні непарних ядер атомів у магнітному полі. Використовується той факт, що ядра водню (протони) є маленькими магнітними диполями з північним і південним полюсами. Коли пацієнта поміщають усередину сильного магнітного поля МР — томографа, всі маленькі протонні магніти розвертаються в напрямку зовнішнього поля, крім того, осі кожного протона починають обертатися навколо напрямку зовнішнього магнітного поля — його частоту називають резонансною частотою. Електромагнітні радіочастотні імпульси кліток уловлюються й перетворюються за допомогою комп'ютера та реконструюються в зображення. Основними компонентами МР — томографа є сильний магніт, радіопередавач, приймальна радіочастотна котушка й комп’ютер.
МРТ у пульмонології використовується найчастіше для дослідження органів середостіння. Переваги МРТ перед КТ і рентген-дослідженням — неінвазивність і відсутність променевого навантаження.
Протипоказання:
—    наявність будь-якого феромагнітного об'єкта в області дослідження (внутрічерепні кліпси на судинах, внутрішньо-очні тіла, кардіостимулятори);
— перші 3 міс. вагітності.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Казеозна пневмонія Це гостра специфічна пневмонія, яка характеризується швидко наростаючими казеозно-некротичними змінами в легенях і важким, нерідко прогресуючим, з летальним результатом […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Циротичний туберкульоз В 1974 р. виділений як клінічна форма туберкульозу органів дихання. Є однією з форм послідовного, відносно сприятливого розвитку різних форм легеневого туберкульозу, в […]
  • Лімфолейкоз Лімфолейкоз - пухлинне захворювання лімфатичної тканини, при котрому розвивається лімфоїдна гіперметаплазія кровотворних органів (ЛВ, селезінки, кісткового мозку) і […]
  • Периферичний рак легені Частота периферичного раку становить 20-30% від загального числа випадків раку легені. Він виникає з бронхів четвертого і більш дрібного порядку, на рентгенограмах […]
  • Запальний процес плеври Запальний процес плеври — є наслідком легеневих і позалегеневих захворювань, зокрема пневмонії, туберкульозу, інфаркту легені, новоутворень. Плевральний біль за […]
  • Системний червоний вовчак Системний червоний вовчак -    найбільш поширене захворювання серед ДЗСТ, яке характеризується прогресуючим дифузним ураженням сполучної тканини й […]