Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)— злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 років.

 

Клініка: початок може бути різним — на фоні повного здоров'я хворий випадково знаходить збільшений ЛВ на шиї або при флюорографії виявляють зміни в середостінні. Частіше поступовий початок: наростання слабкості, підвищення температури тіла, зниження маси тіла, збільшення шийних, надключичних, пахових, підщелепних JIB, шкірна сверблячка в 10-30%.
У гемограмі: нормохромна анемія, лейкоцитоз, лімфопенія, еозинофілія й моноцитоз, пізніше лейкопенія й тромбоцитопенія, прискорення ШОЕ. Діагноз: при біопсії JIB — клітини Березовського — Ріда — Штернберга.

 

Патологоанатомічно: субстратом є поліморфно-клітинна гранульома, утворена лімфоцитами, нейтрофілами, еозинофілами, плазматичними й ретикулярними клітинами, фіброзною тканиною. Специфічними для лімфогранулематозу (ЛГМ) є клітини Березовського — Ріда, — Штернберга — із дзеркально розташованими ядрами. Лімфогранулематозна тканина поступово заміщає лімфоїдну. Розрізняють 4 гістологічних варіанти. Злоякісною тканиною інфільтруються ЛВ, селезінка, печінка, можуть залучатися кістковий мозок, легені, нирки, ШКТ, шкіра.

 

Рентгенологічні прояви: Виділяють 5 форм ЛГМ: 1. Медіастинальна; 2. Медіастинально-легенева 3. Легенева; 4. Медіастинально-легенево-плевральна;
5. Плевральна.

Перші 2 форми зустрічаються найбільш часто.

 

Рентгенологічні прояви медіастинально-легеневого лімфогранулематозу
Рентгенологічні прояви медіастинально-легеневого лімфогранулематозу

Рентгенологічні прояви медіастинально-легеневого лімфогранулематозу

 

Рентгенологічні прояви медіастинально-легеневого лімфогранулематозу

Рис. 2.6.5. Рентгенологічні прояви медіастинально-легеневого лімфогранулематозу (схема):
1          — тяжисті інтерстиціальні зміни: 1 — пряме вростання із середостіння,
2  — пряме вростання з кореня; 11 — велико-фокусні (вузлуваті) зміни: 1 — дисеміновані, 2 — обмежені або поодинокі; III- дрібно-вогнищеві (вузликові) зміни; IV — інфільтративні зміни: 1 — фокуси інтенсивного ущільнення, 2-ураження сегмента, частки.

 

 

Рентгенологічні прояви атипового варіанта медіастинальної форми лімфогранулематозу (схеми)

Рис. 2.6.6. Рентгенологічні прояви атипового варіанта медіастинальної форми лімфогранулематозу (схеми).

 

При медіастинальній формі виявляють розширення серединної тіні за рахунок зміщення медіастинальної плеври збільшеними лімфатичними вузлами. Зміни можуть бути одно- і двосторонніми. Частіше уражуються передньоверхні JIB. При двосторонніх змінах серединна тінь розширена в обидва боки, верхнє середостіння має прямий або опуклий контур і спускається від рівня 1 ребра до кореня — картина симптому,димоходу”.
Структура збільшених ЛВ однорідна, контури їх чіткі, поліциклічні. Необхідно звертати увагу на зникнення або нечіткість тіней дуги аорти й легеневої артерії. Чіткість обрисів тіні середостіння зберігається доти, поки збережено капсулу збільшених ЛВ, при проростанні капсули гранульома переходить на навколишні тканини й чіткість контурів зникає.
Медіастинально-легенева: поєднане ураження внутрішньогрудних ЛВ й легеневої тканини, розвивається при подальшому прогресуванні хвороби. Залучення легеневої тканини може бути наслідком прямого проростання гранульоми в легеневу тканину через медіастинальну плевру або метастазуванням лімфо- і гематогенно. Розрізняють:
1. Поширені процеси: а) тяжисті інтерстиціальні зміни, які утворюються при прямому вростанні гранульоми в легені, рентгенологічно — тінь розширеного серединного пучка не має чітких меж й у вигляді грубих поперечно розміщених тяжів переходить на легеневу тканину — широкі лінійні тіні до периферії звужуються, частіше по ходу бронхів і судин; б) велико-фокусні (вузлуваті) зміни — проявляються округлої форми тінями на будь-якому рівні, розмірами від 1 до 3-5 см, спочатку із чіткими, потім нечіткими контурами; в) дрібно- вогнищеві (вузликові) зміни — множинні дрібно-вогнищеві тіні, із чіткими контурами, частіше в базальних сегментах; г) фокуси інфільтративного ущільнення — тіні неправильної форми, розмірами від 1 до 4 см, що не мають чітких меж, нагадують пневмонію.
2.         Обмежені процеси: а) поодиноке вузлувате утворення — одиночна специфічна гранульома в легенях проявляється округлою, однорідною, чітко обкресленою тінню, до 5 см у діаметрі, у поєднанні зі змінами ЛВ; б) сегментити, лобіти — рентгенологічно визначається ущільнення сегмента або частки, може бути у вигляді фокусів, що злилися, інфільтративного ущільнення, відповідно межам частки; в) поодинокі інфільтрати — частіше при злитті великих вогнищ або фокусів інфільтративного ущільнення, рентгенологічно — різних розмірів інтенсивна однорідна тінь, яка не має чітких меж і переходить через межі частки.
Ускладнення: ателектаз, рідко — розпад лімфогранулематозних мас, пневмонії, неспецифічний плеврит.

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Метастатичні пухлини легень Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана) Саркоїдоз (хвороба Бенье - Бека - Шаумана) -  системне захворювання, при якому характерний розвиток в органах і тканинах епітеліоїдно-клітинних гранульом без […]
  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]