Принцип комп’ютерної томографії базується на реєстрації чутливими детекторами рентгенівських променів після проходження через тіло пацієнта. При попаданні в детектори рентгенівські промені перетворюються в електричні імпульси, котрі після підсилення передаються в ЕОМ, де за спеціальним алгоритмом реконструюються і відтворюють зображення об’єкту. Зображення органів та тканин постає у вигляді поперечних зрізів, по типу «пироговських», однак, можна зробити і протокольне зображення органів. Спіральне сканування полягає в одночасному виконанні двох дій: безперервного обертання джерела випромінювання навколо об’єкта й безперервного поступального руху стола з пацієнтом через вікно гентрі; в результаті траєкторія пучка рентгенівських променів, що падає на тіло пацієнта, набуває форми спіралі.
Основна перевага спіральної КТ полягає в значному прискоренні процесу сканування, оскільки відсутні тимчасові інтервали між окремими циклами обертання рентгенівської трубки. Сканування однієї анатомічної області на установках III — ІУ покоління може бути проведене протягом 15-25 сек.
Іншою важливою перевагою спірального сканування є можливість проведення ефективних ангіографічних досліджень. При швидкому внутрішньовенному введенні (звичайно через ліктьову вену) контрастної речовини сканування вдається здійснити в момент проходження його по великих судинах. У результаті КТ-дослідження доповнюється повноцінною ангіографією, але без складних інвазивних втручань у вигляді проведення внутрішньосудинних катетерів і загальної анестезії. В теперішній час КТ-ангіографія широко використовується для оцінки стану великих судин грудної порожнини, у тому числі аорти і її розгалужень, легеневих артерій, системних вен.
Принцип об’ємного (безперервного) сканування створює нові можливості для післяпроцесорної обробки отриманих даних, зокрема для перетворення аксіальних томограм у багатоплощинні реформації й тривимірні зображення. Одержувані зображення не залежать від глибини вдиху або видиху пацієнта, а можливості побудови томограм із частковим взаємним накладенням зводять до мінімуму артефакти. Результати дослідження в цьому випадку стають більше демонстративними й доступними для просторового сприйняття.

 

Комп’ютерий томограф

Рис. Комп’ютерий томограф

 

Багатошарова або мультидетекторна спіральна КТ (МСКТ або МДКТ) визначила істотний прорив у клінічному застосуванні всіх гомографічних технологій. Суть МСКТ полягає в тім, що при обертанні рентгенівської трубки навколо пацієнта пучок рентгенівських променів за допомогою багаторядних детекторів розділяється на кілька томографічних шарів. В наш час розроблені установки, які дозволяють одержувати від 2 до 640 зрізів за 1 обертання трубки. Це дозволяє збільшити швидкість сканування й підвищити просторовий дозвіл, скоротився час сканування до 5 — 15 с. Зменшилася товщина томографічних зрізів до 0,5-1,5 мм і з’явилася можливість виявляти патологію розміром до 1 — 2 мм. Можливе тривимірне інтерактивне моделювання, яке розкриває дрібні анатомічні деталі. У ряді країн КТ починає застосовуватися як метод скринингу бронхогенного раку замість рентгенографії й флюорографії.
КТ високого розрізнення являє собою (КТВР) варіант покрокового сканування й полягає у виконанні трьох технологічних дій: зменшенні товщини томографічного сканування до 1-2 мм, прицільної реконструкції грудної порожнини й застосуванні спеціального високорозрізнювального алгоритму побудови зображення. Всі три дії спрямовані на максимально можливе підвищення просторової розрізнювальної здатності. Методика призначена для вивчення найбільш тонких змін легеневої тканини на рівні вторинної легеневої часточки й ацинусів.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Цироз легені Частковий або сегментарний цироз являє собою ураження легень, при якому первинними є зміни в бронхах, а вторинними - зміни в респіраторній тканині. Особливістю цього […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]
  • Осумкований плеврит Осумкований плеврит. За наявності міжплевральних зрощень після попереднього сухого плевриту може розвиватись осумкований ексудативний первинний плеврит. Якщо зрощення […]
  • Гострий набряк легень Гострий набряк легень, обумовлений пропотіванням рідкої частини крові з легеневих капілярів у інтерстицій легені й альвеоли, клінічно проявляється тяжкою дихальною […]
  • Захворювання середостіння В порівнянні з іншими захворюваннями органів грудної клітки хвороби середостіння зустрічаються рідко, однак їх диференційна діагностика є вельми складною із-за […]
  • Захворювання плеври Захворювання плеври - одна з важливих проблем сучасної клінічної медицини. Етіологічне і патогенетичне розмаїття захворювань і патологічних станів плеври обумовлене […]