Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у вигляді емпієми плеври — дренаж плевральної порожнини.

 

 

Класифікація плевритів за Н.В. Путовим (1984)

I. Етіологія: — інфекційні плеврити; — неінфекційні (асептичні) плеврити.
II.  Характер патологічного процесу: — сухий (фібринозний) плеврит; — ексудативний плеврит.
III. Характер випоту при ексудативному плевриті: — серозний; — серозно- фібринозний; — гнійний; — гнильний; — геморагічний; — еозинофільний; — холестериновий; — хільозний; — змішаний.
IV.      Перебіг плевриту: — гострий плеврит; — підгострий плеврит; — хронічний плеврит.
V.  Локалізація плевриту: — дифузний; — осумкований (обмежений); — верхівковий (апікальний); — пристінковий (паракостальний); — косто- діафрагмальний; — діафрагмальний (базальний); — парамедіастинальний; — міжчастковий (інтерлобарний).
Класифікація плевритів по етіології та патогенезу (за Л.С. Розенштраухом і М.Г. Віннером, 1968)

 

По етіології:
1. Запальної природи (неспецифічні, специфічні); 2. Пухлинного походження (параканкрозні); 3. На основі захворювань серцево-судинної системи та інфарктів легень; 4. На основі колагенозів; 5. Як наслідок захворювань крові та кістякового мозку; 6. Ідіопатичні.

 

По патогенезу:
1. Перифокальні (поряд з запальним фокусом); 2. Контактні; 3. Гематогенні; 4. Лімфогенні; 5. Травматичні; 6. Алергічні.

 

Клініко-рентгенологічне групування плевритів (за Л.С. Розенштраухом і М.Г. Віннером, 1968)

1. Сухі (фібринозні).
2. Випітні (ексудативні): а) вільні; б) осумковані.
Групування плевритів у дітей (за В.К. Таточенко, 1987)
1. Сухий (фібринозний) і ексудативний (серозний, серозно- фібринозний, гнійний (емпієма), геморагічний.
2. По локалізації: костальний, діафрагмальний, парамедіастинальний, міжчастковий та ін.
3. За перебігом: синпневмонічний (парапневмонічний), метапневмонічний (постпневмонічний).

Види осумкованих парамедіастинальних плевритів по локалізації з кожної сторони

1. Тотальний парамедіастинальний плеврит.
2. Передній парамедіастинальний плеврит.
3. Задній парамедіастинальний плеврит.
4. Передньоверхній парамедіастинальний плеврит.
5. Задньоверхній парамедіастинальний плеврит.
6. Задньонижній парамедіастинальний плеврит.
7. Передньонижній парамедіастинальний плеврит.

 

Види діафрагмальних осумкованих випотів

1. Поширені діафрагмальні осумкування.
2. Обмежені діафрагмальні осумкування.
3. Діафрагмально-міжчасткові осумкування.
4. Діафрагмально-паракостальні осумкування: — передні; — задні; — бічні.
5. Діафрагмально-парамедіастинальні осумкування.

 

Класифікація плевральних злук за Розенштраухом Л.С. і Віннером М.Г. (1968)

Шевральні злуки можуть виникати:
1. Між вісцеральною і парієтальною плеврою;
2. Між окремими ділянками вісцеральної плеври;
3. Між окремими відділами парієтальної плеври, наприклад між реберним її відділом і діафрагмальним;
4. Між парієтальною плеврою і перикардом;
216
5.  Між парієтальною і вісцеральною плеврою з одної сторони і сполучною тканиною середостіння — з другої;
6.  Між плеврою і внутрішньогрудною фасцією, діафрагмою і т.п.

 

 

  Варіанти парамедіастинальиих випотів
Рис. 2.8.1. Варіанти парамедіастинальиих випотів [Zuppinger А., 1957].
1 — задній реберно-медіастинальний плеврит справа, 2 — зліва; 3 — парамедіастинально-міжчастковий плеврит справа; 4 — передній реберно- медіастинальний плеврит справа; 5 — передній парамедіастинальний плеврит зліва.

 

  Розміщення ексудату в плевральній порожнині
Рис. 2.8.2. Розміщення ексудату в плевральній порожнині.
1 — плеврит косто-діафрагмальний; 2 — костальний; 3 — верхівковий; 4 — діафрагмальний; 5 — міжчастковий; б — медіастинальний.

 

Рис. 2.8.3. Варіанти рентгенологічної картини при осумкованих міжчасткових плевритах.
І- пряма проекція, II- бічна проекція.
 

 

Рентгенологічні прояви парамедіастинальних випотів різної локалізації (схема)
Рис. 2.8.4. Рентгенологічні прояви парамедіастинальних випотів різної локалізації (схема) [ за Розенштраухом і Л.С., Віннером М.Г., 1968].
1- пряма проекція, 2 — бічна проекція

 

 

Найбільш часті поєднання парамедіастинальних плевритів з випотами інших локалізацій 
Рис. 2.8.5. Найбільш часті поєднання парамедіастинальних плевритів з випотами інших локалізацій [за Розенштраухом і JI. С., Віннером М. Г., 1968].

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Метастатичні пухлини легень Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Захворювання середостіння В порівнянні з іншими захворюваннями органів грудної клітки хвороби середостіння зустрічаються рідко, однак їх диференційна діагностика є вельми складною із-за […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Туберкульома Поняття «туберкульома легені» поєднує різноманітні по походженню інкапсульовані, відмежовані фокуси казеозного й фіброзно-казеозного характеру, які […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]