Інфаркт легені — некроз ділянки легені внаслідок емболії судин гілок легеневої артерії. Причиною інфаркту легень є тромбоемболія середніх і дрібних судин легеневої артерії.

Для інфаркту легені характерний гострий початок, який відповідає тромбоемболії легеневої артерії. Раптово з’являється гострий біль у грудній клітці, задишка, кашель спочатку сухий, пізніше з виділенням харкотиння. При розвитку запалення підвищується температура від субфебрильних до фебрильних цифр.
У 60-70% випадків інфаркту легені уражаються нижні частки, в 10-25% — верхні, процес часто розташований субплеврально або перисцисурально. При типовому інфаркті на рентгенограмі визначають гомогенну тінь трикутної форми з чіткими контурами. Верхівка трикутника спрямована до кореня, основа
—  до грудної клітки. Таку класичну форму спостерігають не завжди. Якщо ділянка інфаркту знаходиться під іншим кутом до рентгенівських променів, проекційна форма тіні змінюється на овальну, круглу або неправильну.
Так, наприклад, при розташуванні поздовжньої вісі судини паралельно площині екрану в прямій проекції форма тіні інфаркту дійсно наближається до трикутної, в той час як в боковій проекції відображенням цього трикутника являється тінь круглої або овальної форми.

 

 

Схема рентгенограми. Поздовжня вісь інфаркту розташована паралельно площині екрану. 
Рис. 2.7.5. Схема рентгенограми. Поздовжня вісь інфаркту розташована паралельно площині екрану.

 

При розташуванні поздовжньої вісі судини перпендикулярно до площини екрану тінь інфаркту в прямій проекції має приблизно округлу або овальну форму, а в бічній — трикутну.
При розташуванні поздовжньої вісі судини під кутом до площини екрану трикутна форма тіні може бути виявлена в одній з нестандартних проекцій, в той же час як в прямій і бічній проекціях тінь може мати неправильну, невизначену форму.
Рентгенологічні ознаки інфаркту легень розвиваються при оклюзії великих гілок легеневої артерії.

 

Схема рентгенограми. Поздовжня вісь інфаркту розташована перпендикулярно площині екрану 
Рис. 2.7.6. Схема рентгенограми. Поздовжня вісь інфаркту розташована перпендикулярно площині екрану.

 

 

Схема рентгенограми. Поздовжня вісь розташована під кутом до площини екрану
Рис. 2.7.7. Схема рентгенограми. Поздовжня вісь розташована під кутом до площини екрану.

 

Виділяють три фази розвитку інфаркту:
I.   Фаза формування інфаркту. Рентгенологічно — посилення легеневого малюнка за рахунок розширення судин, зниження пневматизації легеневої тканини.
II.    Фаза повного інфаркту: а) тип вогнищево-подібної пневмонії (рентгенологічно на тлі посиленого легеневого малюнка середньої щільності і розмірів неправильної форми вогнища); б) тип клину (рентгенологічно — інтенсивна однорідна тінь клиноподібної форми з чіткими контурами, вершиною направленою до кореня легені; в) тип пухлини (тінь інфаркту схожа на пухлинний вузол); г) тип сегментарної пневмонії (ателектаз) — інтенсивне ущільнення легеневої тканини, яке повторює топографію легеневого сегмента. Контури чіткі і рівні, вершина направлена до кореня.
III.      Фаза зворотного розвитку — тінь інфаркту зменшується, стає більш вузькою, кути загострюються, контури стають увігнутими. Тінь стає менш інтенсивною, з’являються лінійні смуги.
В період формування інфаркту легені появляється шум тертя плеври, який вислуховується на протязі декількох годин або діб і зникає при завершенні фібринозного плевриту або накопиченні в плевральній порожнині ексудату. Ексудативний плеврит розвивається у половини хворих на інфаркт легені. Серозний або геморагічний ексудат має невеликий об’єм. Значні випоти в плевральну порожнину спостерігаються лише у хворих з тяжкою серцевою недостатністю. Інколи розвивається тяжкий ексудативний плеврит, котрий сприяє тяжкому перебігу захворювання.
Інфаркт легені інколи ускладнюється формуванням каверни внаслідок секвестрації некротичного вогнища. Велика порожнина розпаду може формуватися декілька діб. Процесу розпаду в зоні інфаркту сприяє наявність захворювань легень, бронхогенна інфекція, великі розміри інфаркту. Дуже рідко інфаркт легені може ускладнюватись розвитком абсцедуючої пневмонії, емпієми плеври та спонтанного пневмотораксу. Діагностика інфаркту легені в типових випадках не викликає великих труднощів. Однак, якщо клінічні ознаки: задишка, болі в грудній клітці, тахікардія були недооціненими, кровохаркання не розвилось, відсутні і мало виражені прояви легенево- плеврального синдрому, то розпізнавання інфаркту легені утруднено і потребує проведення диференційної діагностики.

 

 

Диференційна діагностика інфаркт-пневмонії

Туберкульоз легень. Для туберкульозу характерною є наявність вогнищ відсіву. Дослідження харкотиння та промивних вод бронхів дозволяє виявити мікобактерії туберкульозу. Важливим є анамнез захворювання: сімейний або професійний контакт, лікування глюкокортикоїдами. В диференційно- діагностичному плані важливо проводити емпіричну терапію пневмонії без використання протитуберкульозних препаратів широкого спектру дії.

 

Рак легені. Периферійний рак легені великий проміжок часу являється безсимптомним і нерідко виявляється при рентгенологічному дослідженні, яке не пов’язане з підозрою на пухлинний процес органів дихання. При залученні в процес плеври перебіг супроводжується вираженим больовим синдромом. Проростання пухлини в бронх супроводжується кашлем, появою харкотиння з кров’ю. Найбільш часто процес локалізується у передніх сегментах верхніх часток. В рентгенологічній картині раку легені виділяють наступні характерні ознаки, як „променистість” контуру, збільшення тіні при рентгенографії в перебігу захворювання. Пухлинний процес при прогресуванні метастазує.

 

Еозинофільний інфільтрат. Для еозинофільного інфільтрату характерним є .летючість” змін на рентгенограмах грудної клітки: зникнення і поява інфільтрації з непостійною локалізацією. Типовими є еозинофілія крові і/або харкотиння, наявність алергологічного анамнезу, наявність глистяної інвазії.

 

Пневмонія. Хворі зі звичайною пневмонією потребують інших діагностичних досліджень. Диференційна діагностика у госпіталізованих хворих у тяжкому стані різноманітна і потребує виключення неінфекційних станів, серцевої недостатності, респіраторного дистрес-синдрому дорослих, ателектазу, токсичних уражень легень киснем або ліками.

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Цироз легені Частковий або сегментарний цироз являє собою ураження легень, при якому первинними є зміни в бронхах, а вторинними - зміни в респіраторній тканині. Особливістю цього […]
  • Саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана) Саркоїдоз (хвороба Бенье - Бека - Шаумана) -  системне захворювання, при якому характерний розвиток в органах і тканинах епітеліоїдно-клітинних гранульом без […]
  • Порушення бронхіальної прохідності В 1921 році К. Джексон виділив 3 основних типи закриття бронха стороннім тілом: часткове, клапанне і повне. В тих випадках, коли набухання слизової виражене помірно, а […]
  • Туберкульоз Туберкульоз є інфекційним захворюванням, обумовленим мікобактеріями (МБТ), котре характеризується тривалим перебігом і ураженням різних органів і систем. В 1993 р. […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]