Частковий або сегментарний цироз являє собою ураження легень, при якому первинними є зміни в бронхах, а вторинними — зміни в респіраторній тканині. Особливістю цього процесу є виражене об’ємне зменшення ураженої ділянки легені внаслідок хронічного запального процесу, розростання сполучної тканини і обумовленого ним зморщування.
При неспецифічних процесах цироз частіше наступає в середній, язичкових сегментах, а також в нижній частках, в результаті чого спостерігається зміщення нижньої частини серединної тіні в хвору сторону. Ізольоване зморщування лівої верхньої частки при хронічному неспецифічному процесі, на відміну від туберкульозу, зустрічається рідко.
При гістологічному дослідженні препаратів легень звертає на себе увагу строго локалізоване сегментарне або часткове ураження. Уражена частина легені різко зменшена в об’ємі, мало повітряна, великі бронхи в зоні ураження деформовані, зменшені і звужені за рахунок перибронхіального фіброзу, бронхи 4-6 порядків зближені, деформовані, інколи кістоподібно розширені і сліпо обриваються. Повна обтурація бронхів при хронічному запальному процесі наступає рідко.

 

Рентгенологічна картина циротичних змін легень 
Рис. 2.4.2. Рентгенологічна картина циротичних змін легень:
1- цироз VI сегмента справа; 2 — цироз III сегмента і середньо ї частки.

 

 

Респіраторна тканина, котра зберігається зазвичай тільки по периферії, представлена ділянками ателектазів, емфіземи та дрібними буллами. В зоні ураження, при цирозі туберкульозного генезу. як правило, визначаються вогнища активного або неактивного туберкульозу: нечисленні інкапсульовані вогнища сухого казеозу або вогнища різних розмірів типу конгломератів, або ж туберкульозні каверни (очищені або активні).
Співставлення результатів рентгенологічного дослідження з патоморфологічними даними видалених при оперативному втручанні легень, дає можливість розрізняти три форми специфічного цирозу: а) туберкульозні цирози; б) метатуберкульозні цирози; в) кавернозно-циротичний туберкульоз. В залежності від характеру змін бронхіального дерева в кожну групу входять два варіанти цирозу: з деформацією бронхів і з бронхоектазами.
Цирози, які мають невеликий об’єм, тобто, як правило, сегментарної локалізації, можуть проявлятись на оглядовій рентгенограмі ОГК в виді тяжистої тіні, яка прилягає до кореня. Тінь частіше також локалізується в 3-6 сегментах, має контур, який співпадає з міжчастковою щілиною і тяжистий характер, обумовлений просвітками помірно розширених бронхів субсегментарного калібру.

Цироз легені, який обумовлений хронічним запальним процесом, приводить до стабільного зміщення в хвору сторону всієї серединної тіні. Аналогічна картина помітного зміщення середостіння в хвору сторону спостерігається і при масивних плевральних швартах, котрі нерідко виникають після емпієми плеври. Виникаюча при цьому потужна тяга здатна визвати в ряді випадків виражене і незворотне зміщення органів середостіння в сторону ураження.

 

 

Схематичне зображення варіантів томографічної і бронхографічної картин при цирозі середньої частки 
Рис. 2.4.3. Схематичне зображення варіантів (а, б, в) томографічної (верхній ряд) і бронхографічної (нижній ряд) картин при цирозі середньої частки (г, д, е).

 

Внаслідок того, що при цьому, як правило, колабована відповідна легеня, в ній також мають місце явища цирозу, що посилює тягу органів середостіння в сторону ураження. Така ж картина може мати місце і при ателектазі, обумовленому здавлюванням бронха аневризмою судин, що диктує необхідність диференційної діагностики.
Томографічне дослідження є методом вибору для вияснення патогенезу ателектазу і причини зміщення органів середостіння. На томограмі кукса бронха має характерний вид: просвіток її не звужений, як буває при центральному раку або цирозі, а має звичайну ширину; стінки кукси рівні, не інфільтровані; лінія обриву бронха, тобто дистальна межа кукси прямолінійна і розміщена перпендикулярно її довжині. При доброякісних пухлинах лінія обриву дугоподібна, випуклістю звернена в сторону кукси.

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]
  • Туберкульоз Туберкульоз є інфекційним захворюванням, обумовленим мікобактеріями (МБТ), котре характеризується тривалим перебігом і ураженням різних органів і систем. В 1993 р. […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана) Саркоїдоз (хвороба Бенье - Бека - Шаумана) -  системне захворювання, при якому характерний розвиток в органах і тканинах епітеліоїдно-клітинних гранульом без […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]