Прогресивний розвиток пульмонології в останні десятиріччя, поява нових методів променевого дослідження, створили можливості для уточненої діагностики багатьох нозологічних форм бронхолегеневих захворювань, в т.ч. і аномалій та вад розвитку легень і бронхів. На жаль, випускники медичних університетів мало знайомі з цим розділом захворювань легень, що приводить до діагностичних помилок.
Аномаліями або вадами розвитку називають антенатально сформовані відхилення в будові бронхолегеневої системи. В теперішній час існує теорія і постнатального формування аномалій розвитку. Прийнято вважати, що пороки (вади) розвитку завжди мають клінічні прояви, аномалії розвитку можуть не мати клінічних симптомів спочатку і проявлятись тільки при певних умовах. Варіанти розвитку легень та бронхів ніколи не дають клінічних проявів.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ пороків розвитку трахеї, бронхів, легень і легеневих судин (за С.В. Рачинським, 1987)

1.  Пороки розвитку, пов’язані з недорозвиненням бронхолегеневих структур: агенезія, аплазія, гіпоплазія легень.
2. Пороки розвитку стінки трахеї і бронхів.
А. Поширені пороки розвитку стінки трахеї і бронхів:
а) трахеобронхомегалія (синдром Муньє — Куна);
б) трахеобронхомаляція;
в) синдром Вільямса — Кемпбелла;
г) бронхомаляція;
д) бронхіолоектатична емфізема Лешке.
Б. Обмежені пороки розвитку стінки трахеї і бронхів:
а) вроджені стенози трахеї;
б) вроджена лобарна емфізема;
в) дивертикули трахеї і бронхів;
г) трахео-стравохідні нориці.
3. Кісти легень.
4. Секвестрація легені.
5. Синдром Картагенера.
6. Пороки розвитку легеневих судин:
а) агенезія і гіпоплазія легеневої артерії і її гілок;
б) артеріовенозні аневризми і нориці;
в) аномальне впадіння легеневих вен (транспозиція легеневих вен).

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Метастатичні пухлини легень Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, […]
  • Захворювання середостіння В порівнянні з іншими захворюваннями органів грудної клітки хвороби середостіння зустрічаються рідко, однак їх диференційна діагностика є вельми складною із-за […]
  • Пошкодження трахеї і бронхів Пошкодження трахеї і бронхів як правило, супроводжуються переломами верхніх ребер і зустрічаються не часто. Розрив наступає переважно в місці біфуркації трахеї або на […]
  • Саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана) Саркоїдоз (хвороба Бенье - Бека - Шаумана) -  системне захворювання, при якому характерний розвиток в органах і тканинах епітеліоїдно-клітинних гранульом без […]