[sape_tizer]

Archive for category: Публикации (туберкулез)

 • Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі

  Пошук засобів удосконалення навчального процесу та навчально-методичної робо- і ти за допомогою комп’ютерних технологій є актуальним, : незважаючи на значну кількість відомих програмних продуктів навчального спрямування. Переважна більшість з них не може повністю задовольнити викладачів та студентів через не- адаптованість до умов України, швидке моральне старіння, не- врахування конкретних потреб […]

   
 • До- і післядипломна підготовка лікарів з актуальних питань туберкульозу центральної нервової системи і оболонок мозку

  Стовідсоткова смерть людей від туберкульозного менінгіту в доантибактеріаль- ний період, що мала місце повсюдно у світі через відсутність етіотропного лікування, різко зменшилася з часу появи стрептоміцину і протягом наступних років застосування комбінованої хіміотерапії. В Україні смертність хворих від цієї недуги також зменшилась, проте кожного року ще лишається в межах 50- […]

   
 • Сучасні проблеми підготовки студентів з фтизіатрії

  Провідні фахівці ВООЗ виділяють три головні причини зростання захворюваності на туберкульоз (ТБ): 1 — бездіяльність владних структур на державному і місцевому рівнях внаслідок нерозуміння загрозливої ситуації з ТБ; 2 — одночасне поширення ТБ і ВІЛ, які патогенетично споріднені; 3 — зростання розповсюдженості штамів мікобактерій ТБ, резистентних до протитуберкульозних препаратів. Але […]

   
 • Особливості післядипломної підготовки лікарів з клінічної пульмонології і фтизіатрії

  Медицина характеризується спеціалізацією з одночасною інтеграцією, в тому числі і в пульмонології. Але якщо фтизіатрія має чітку організацію протитуберкульозної служби, яка складалась давно, а легенева онкологія має визначену систему, то організація допомоги хворим неспецифічними захворюваннями легень надалі перебуває в процесі свого становлення. Поширення, наростання легеневої патології, невирішені питання профілактики, труднощі […]

   
 • Епідемія туберкульозу і проблеми викладання фтизіатрії у вищих навчальних закладах

  Епідеміологічні показники туберкульозу в цілому світі погіршуються. Туберкульоз — соціальна хвороба, тому економічні негаразди мають прямий стосунок до зростання показників недуги. Туберкульоз в Україні має ознаки епідемії. В країні розроблена широкомасштабна програма боротьби з туберкульозом на всіх етапах медичної допомоги. Одним з головних розділів цієї програми є підготовка висококваліфікованих лікарів. […]

   
 • Организация самостоятельной работы студентов при изучении фтизиатрии

  Самостоятельная работа студентов (СРС) должна быть основным направлением интенсификации изучения различных дисциплин в медицинском вузе, в том числе и фтизиатрии. Кроме практического значения, СРС имеет и важное воспитательное значение, так как формирует самостоятельность умений и навыков, играет важную роль в становлении специалиста высокой квалификации. С целью правильной организации СРС преподавателю […]

   
 • О подготовке пульмонологов в Украине

  В большинстве развитых стран мира неспецифические заболевания легких превратились в крупную медико-социальную проблему из-за высоких уровней заболеваемости, инвалидности и смертности населения, что наносит существенный экономический ущерб. В Украине, как и в других промышленно развитых странах мира, H3JI занимают первое место как причина временной утраты трудоспособности и третье-четвертое — как причина […]

   
 • Проблеми та перспективи післядипломної підготовки підвищення кваліфікації фтизіатрів у сучасних умовах

  З перших років існування системи післядипломної освіти медичних фахівців підготовці і підвищенню кваліфікації фтизіатрів приділялось багато уваги. Для практикуючих лікарів у Київському інституті вдосконалення лікарів з 1918 р. викладались окремі теми, а з 1920 року проводився самостійний курс з туберкульозу, який в 1935 р. було перетворено на кафедру туберкульозу. З […]

   
 • Проблеми викладаня фтизіатрії та пульмонології

  В умовах епідемії туберкульозу якісна підготовка лікаря з фтизіатрії вимагає істотного вдосконалення педагогічного процесу на кафедрах медичних вузів. Водночас ситуацію, що склалася у вивченні фтизіатрії у вузах у зв’язку з перебудовою вищої медичної освіти, можна вважати критичною. Внаслідок змін навчальних планів кількість годин, відведених для вивчення туберкульозу на IV курсі, […]

   
 • Первые шаги клуба «Хронические обструктивные заболевания легких»

  В рамках программы “Здоровые легкие Украины” в центре “Пуль- мис” на базе Института фтизиатрии и пульмонологии создан первый в Украине клуб “Хронические обструктивные заболевания легких (ХО3Л)”. Была разработана программа ведения больных ХОЗЛ, которая включает в себя следующие основные направления: меры профилактики, антиникотиновая пропаганда, программа санации образа жизни больных ХО3Л, плановая […]