Archive for category: Публикации (туберкулез)

 • Динаміка деяких біохімічних показників при експериментальному бронхоспазмі

  В дослідах, проведених на гвінейських свинках, показано, що за умов тривалої сенсибілізації яєчним альбуміном у крові тварин мають місце зміни показників рівня ендогенної інтоксикації та інтенсивності перекисного окислення ліпідів. Рівень молекул середньої маси зростав на 28%, концентрація первинних продуктів переокислення ліпідів — на 12%, кінцевих — на 23%. На момент […]

   
 • Про деякі особливості перебігу гострих пневмоній

  Результати аналізу 450 історій хвороби пацієнтів, які лікувалися в пульмонологічному відділенні протягом трьох років з приводу гострих пневмоній, дозволяють визначити цілий ряд особливостей в їх перебігу. Відмічено тенденцію росту розповсюдження всіх видів пневмоній, зміну етіологічного спектру. Етіологічний спектр має такий вигляд: Streptococc phneumoniae — 42%, Chlamidia — 3%, Influenza A […]

   
 • Гемодинамічні порушення у хворих на хронічний бронхіт ліквідаторів аварії на ЧАЕС

  Метою дослідження було встановлення впливу одержаної у 1986 році дози радіоактивності на стан регіонарної гемодинаміки у 15 хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) «ліквідаторів» аварії на ЧАЕС (як контроль були обстежені 22 хворих на ХОБ — мешканці м. Києва). Методом зональної реографії легень та звичайної реографії вивчалась регіонарна гемодинаміка у […]

   
 • Специфические изменения бронхов у больных туберкулезом

  Вопрос о состоянии слизистой оболочки трахеобронхиальных путей у больных туберкулезом остается в центре внимания фтизиатров. Повышение уровня заболеваемости туберкулезом привело к эндоскопическому выявлению большого количества тубекулезных поражений бронхов. В последние годы отмечен значительный рост туберкулеза бронхов — с 2,5% в 1987 году до 14,75% в 1997 году. Как показали наши […]

   
 • Оцінка властивостей сурфактанту легень у хворих на туберкульоз органів дихання

  Функціональні властивості окремих класів ліпідів перебувають у прямому зв’язку з їх жирнокислотним складом. Тому вивчення спектру жирних кислот фосфоліпідів сурфактанту легень з використанням сучасного методу газорідинної хроматографії є перспективним для клінічної і лабораторної діагностики. Наші дослідження показали, що при вогнищевій формі туберкульозу (27 осіб) достовірно зменшується рівень арахідонової С20:4 жирної […]

   
 • Роль системи ейкозаноїдів у розвитку та клінічному перебігу туберкульозу легень

  Стан системи ейкозаноїдів вивчали у 286 хворих на туберкульоз легень. Серед похідних арахідонової кислоти в плазмі крові досліджували ПГЕ, ШТ2, ТхВ2, 6-кето- ПГГ1, ЛТВ4, ЛТС4, ЛТС4/Д4/Е4. Вогнищевий та обмежений дисемінова- ний туберкульоз супроводжувався підвищеним синтезом ПГЕ. При поширених і деструктивних процесах переважав метаболізм nrF2. Хронічний туберкульоз супроводжувався зниженою продукцією простацикліну […]

   
 • Оцінка вологовиділення легень у хворих на туберкульоз органів дихання

  Оцінка вологовидільної функції легень у 27 здорових осіб (контрольна група) та у 264 хворих на туберкульоз органів дихання проводилась за об’ємом конденсату видихнутого повітря (КВП). У здорових осіб загальний об’єм КВП дорівнював (7,12 + 0,11) мл/30 хв. або (341,76 + 4,80) мл/добу. У хворих на вогнищевий туберкульоз легень у фазі […]

   
 • L-микобактериоз — центральная проблема фтизиопульмонологии

  Разработана клинико-математическая модель новой нозологической формы заболевания — L-микобактериоз и выделены четыре варианта его течения: латентный микробизм, стабильный L-микобактериоз, L-микобактериоз с волнообразным течением, L-микобактериоз с прогрессирующим течением. L-микобактериоз, впервые описанный нами, возникает в процессе недостаточно завершенной по эффективности антибактериальной терапии или в случае действия неантибактериальных L-трансформирующих факторов. L-микобактериоз характеризуется непредсказуемо […]

   
 • Імунологічний статус у хворих — ліквідаторів аварії на ЧАЕС

  Нами обстежено 57 хворих- ліквідаторів на ЧАЕС з патологією легень. Встановлено, що у 73% хворих мало місце зменшення загальної кількості Т-лімфоцитів та зниження РБТЛ на ФГА, спостерігався виражений дисбаланс у субпопуляціях. У частини хворих (32%) відмічалось зменшення Т-супресорів, що може бути причиною алергічних уражень в цій групі (бронхіт з астматичним […]

   
 • Функціональний стан щитовидної залози у хворих на деструктивний туберкульоз легенів

  Дані літератури відображають суперечливі відомості про функціоальний стан щитовидної залози у хворих на туберкульоз легенів. Метою робо ти було вивчення тиреоїдного статусу у 64 хворих на деструктивний туберкульоз легенів. За допомогою радіоімунологіч- ного аналізу встановлено достовірне зменшення рівня трийодтироніну та тиреотропного гормону гіпофізу в сироватці крові у хворих на туберкульоз […]