Archive for category: Материалы конференций

 • Аналіз ефективності лікування хворих на гостру пневмонію в амбулаторних умовах

  Янюк Л.П., Марунчак М.І., Духневич Л.П., Шадило М.І. Луцька міська клінічна лікарня   Останнім часом погляди на лікування пневмоній в амбулаторних умовах зазнали суттєвих змін. Проведено аналіз лікування по 130 амбулаторних картах. За клініко-рентгенологічними даними типова пневмонія була діагностована у 32% випадків і лікування проводилось адекватно. При лікуванні атипової пневмонії […]

   
 • Особливості перебігу і лікування пневмоній у хворих з опійною наркоманією

  Янюк Л.П., Марунчак М.І., Духневич Л.П., Матвейчук В.Ф., Бондаренко С.А. Луцька міська клінічна лікарня   Особливу групу становлять хворі, у яких пневмонія виникла на фоні довготривалого вживання наркотиків. Із 32 пролікованих нами хворих у 84,4% випадків пневмонія мала тяжкий перебіг. Частота : ускладнень становила 75%. У всіх хворих тяжкість стану […]

   
 • Применение ципрофлоксацина и тимогена у больных орнитозными пневмониями

  Степаненко Т.И., Степаненко Е.Г. Луганский государственный медицинский университет   Целью работы являлось изучение клинической эффективности использования в комплексном лечении больных орнитозной пневмонией (ОП) антибактериальноrо препарата ципрофлоксацина (Ц) и иммунокорректора тимогена (Т). 65 больных получали указанные препараты (I группа), 23 (II) — составили группу сопоставления. Ц назначался в дозе 250-500 мг […]

   
 • О сроках антибактериальной терапии пневмоний

  Снопков Ю.П., Краснокутский С.В., Цогоева Л.М., Роздильский С.И. Харьковский институт усовершенствования врачей Критерии длительности антибиотикотерапии при пневмонии противоречивы и требуют научного обоснования, что и явилось целью нашего исследования. Обобщен опыт лечения 540 пациентов с различными вариантами течения пневмоний (первичных, вторичных, у обожженных, у беременных, на фоне поливалентной лекарственной аллергии). Проводилось […]

   
 • Нові антибіотики в лікуванні неспецифічних захворювань органів дихання (НЗОД)

  Савула М.М., Лопушанська Н.М., Басун В.В. Тернопільська державна медична академія, обласний тубдиспансер   Почастішання стійкості збудників НЗОД, збільшення етіологічного значення атипових мікроорганізмів стало підставою для застосування нових груп антибіотиків або вже відомих з поліпшеними фармакокінетичними властивостями. Проаналізовано результати лікування 66 хворих (гостра пневмонія — 35, гострий абсцес — 2, хронічний […]

   
 • Оптимізація антибактеріальної терапії хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму шляхом залучення імуномодуляторів

  Оніщук В.А. Українська медична стоматологічна академія   Антимікробна терапія є невід'ємною частиною лікування загострень у хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму. Але загальновідомо, що тривалі курси масивної антибактеріальної терапії справляють імунодепресивний ефект. З метою оптимізації лікування хворих ми залучали до терапії імуномодулятори: імуноглобулін, спленін та IRS-19. Виявлено, що призначення імуноглобуліну та […]

   
 • Вивчення ефективності цефтріаксону при лікуванні пневмоній важкого перебігу

  Мостовий Ю.М., Бржезіцька Т.О., Блажевська JI.B. Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова   Лікування пневмоній важкого перебігу (ПВП) є складною проблемою сучасної терапії. Головним завданням при курації таких хворих є адекватний підбір базисного антибактеріального препарату. Виходячи з сучасних знань про розповсюдженнісгь патогенних збудників ПВП і чутливість їх до антибіотиків, ми […]

   
 • Місцеве лікування хронічного гнійного бронхіту розчином декаметоксину

  Маленький В.П., Шанчук О.М., Шанчук О.Г. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова   При хронічному! гнійному бронхіті (ХГБ) навіть інтенсивна антибіотикотерапія в переважній більшості випадків виявляється неефективною, що обумовлено формуванням навколо вогнища запалення зони пневмосклерозу. Наведені факти обгрунтовують перевагу місцевого застосування антибактеріальних препаратів. Метод сприяє відновленню дренажної функції бронхів, […]

   
 • Эффективность применения ровамицина у больных острой пневмонией

  Ласица Т.С. Киевская медицинская академия последипломного образования   В последние годы значительно изменилась этиологическая структура острых пневмоний (ОП). Высокие рейтинговые места заняли возбудители «атипичных респираторных заболеваний»: микоплазма, хламидия, легионелла, мораксела и др. Одним из распространенных этиологических факторов является микоплазма, что диктует необходимость использования макролидов. В настоящем сообщении проанализирована эффективность применения […]

   
 • Чутливість до антибактеріальних препаратів стафілококів, виділених з глотки при НЗЛ

  Куцик Р.В. Івано-Франківська державна медична академія   Стафілококовій мікрофлорі належить одне із чільних місць в етіологічній структурі захворювань респіраторного тракту, в тому числі легень. Протягом останнього часу зростає увага дослідників до метіцилін-резистентних стафілококів, які репрезентують друге покоління антибіотикорезистентних мікроорганізмів. Тому нами докладно вивчені біологічні особливості та чутливість до 34 антибактеріальних […]