Archive for category: Материалы конференций

 • Комплексна терапія хворих на пиловий бронхіт із застосуванням симпатоміметиків

  Михайлищук B.C., Синько У.В. Івано-Франківська державна медична академія, обласний фтизіопульмоцентр   Обстежили 38 хворих на пиловий бронхіт у віці від 35 до 55 років із стажем роботи в умовах запиленості 15-30 років. При поступленні хворі скаржились на задишку при незначному фізичному навантаженні, відчуття стиснення в грудній клітці, підвищену пітливість, сухий […]

   
 • Реабілітація імунної системи хворих на хронічний пиловий бронхіт (ХПБ)

  Прилінська Н.І., Пилипенко Н.О., Морозова С.І. ДП Харківський НДІ гігієни праці та профзахворювань   Хронічний пиловий бронхіт супроводжується ознаками дисфункції імунної системи, у зв’язку з чим були апробовані різні методи імунокорекції — декаріс, тималін та мікрохвильова резонансна терапія (МРТ). Найбільш ефективним засобом виявилась МРТ. Метод дозволяє нівелювати стресовий стан організму, […]

   
 • Імунологічні аспекти респіраторної захворюваності працівників промислового птахівництва

  Куровець Л.М., Куцик Р.В. Івано-Франківська медична академія Виробнича діяльність людей у тваринництві, зокрема в галузі промислового птахівництва пов'язана з їх постійним перебуванням у приміщеннях, мікроклімат яких характеризується загазованістю повітря (аміаком, оксидом вуглецю), його забрудненням органічним пилом. І якщо проблема захворюваності птахівників алергозами досить широко висвітлена, то вплив факторів виробничого середовища […]

   
 • Особливості уніфікації моделювання експериментального токсико-пилового бронхіту

  Крушевський В.Д. Український науково-дослідний інститут промислової медицини   Більшість авторів підкреслюють пряму залежність розповсюдження хронічного бронхіту (ХБ) від ступеня забруднення повітряного середовища різними полютантами та тривалості їх дії на організм, інфекції, індивідуальної резистентності організму та ін. У зв’язку з цим оцінка реальної сукупності небезпечності кожного з факторів ризику розвитку ХБ […]

   
 • Професійні захворювання легень у гірників донеччини

  Бодаченко Т.П., Канюка С.Б., Ніколенко В.Ю., Мірошникова Т.І. Донецький медичний університет, Обласна клінічна лікарня професійних захворювань   Необхідність вивчення динаміки захворюваності професійними хворобами легень та інвалідності внаслідок них зумовлена багатьма обставинами гігієнічного, клінічного та соціального плану. З метою вивчення питомої ваги хронічного бронхіту (ХБ), силікотуберкульозу (СТ) та пневмоконіозів (П) досліджено […]

   
 • Клініко-ендоскопічна характеристика професійної патології у робітників пилових професій

  Костюк І.Ф., Яковлев В.І., Брикалін В.П. Харківський державний медичний університет, ДП Харківський НДІ гігієни праці та профзахворювань   У роботі наведені результати клініко-ендоскопічного обстеження 311 робітників машинобудування та працівників залізорудних копалень. Серед обстежених були хворі на пиловий бронхіт, пневмоконіоз та практично здорові особи. Встановлено особливості клінічних проявів професійної пилової патології […]

   
 • Хронічний бронхіт у шахтарів як вияв порушення захисних сил організму

  Дзяк Г.В., Родіонова В.В. Дніпропетровська державна медична академія   За темпами розвитку, перебігом і клінічними проявами хронічний бронхіт (ХБ) — захворювання неоднорідне. Головне значення у його розвитку надають антропогенному забрудненню навколишнього середовища. Метою нашого дослідження було вивчення питання розвитку “оксидантного стресу”, порушення захисних сил організму, їх зв'язок з клінічними проявами […]

   
 • Алергічні захворювання органів дихання — актуальна проблема сьогодення

  Пухлик Б.М. Вінницький медичний університет   Значне поширення туберкульозу, інфекційних захворювань відсунуло на другий план проблему алергічних захворювань (АЗ). В той же час є багато підстав вважати, що АЗ були і залишаються одними з найбільш розповсюджених. За даними більшості дослідників вони охоплюють 15-25% населення і мають постійну тенденцію до зростання. […]

   
 • Активність ферментів детоксикації у хворих та здорових мешканців поділля

  Яковлева О.О., Косован А.І., Сергеев С.В. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова   Зростання хімічної агресії у навколишньому середовищі створює ситуацію екологічного напруження та сприяє підвищенню рівня екологічно обумовлених захворювань. Система детоксикації ксенобіотиків (КБ), як еволюційно первинний ферментативний захист, підлягає різнонаправленим дискоординуючим впливам, що порушують гомеостаз організму в цілому. […]

   
 • Фенотипи ацетилювання у подільській популяції

  Яковлева О.О., Дякова О.В., Косован А.І., Сергеев С.В. Вінницький державний медичний університет   Доклінічна діагностика має недостатню питому вагу у наукових публікаціях, хоча її прогностичне та профілактичне значення не викликає сумнівів. З цих позицій був проведений аналіз фенотипів ацети- лювання у 93 практично здорових осіб (студенти медуніверситету, середній вік 22,6±0,2 […]