Archive for category: Материалы конференций

 • Діагностика раку і туберкульозу легень у сучасних умовах

  Литвин Л.M. Львівський НДІ епідеміології та гігієни   Обстеження проведені у 221 хворого на рак і у 180 хворих на туберкульоз легень. Симптоматика бронхогенного раку, особливо його початкових стадій є дуже різноманітною та у 71-80% випадків нагадує туберкульоз органів дихання. Такі прояви, як сухий або з невеликим виділенням харкотиння кашель, […]

   
 • Діагностика бронхокарциноми ухворих на туберкульоз легень

  Кошак Ю.Ф., П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер   Мета роооти полягала у вивченні частоти бронхокарциноми і в покращенні її діагностики у хворих на туберкульоз легень. За останні десятиріччя значно почастішали випадки раку легень у протитуберкульозних стаціонарах. Все частіше спостерігаються поєднання туберкульозу і раку легень. За даними останніх […]

   
 • Диференційна діагностика туберкульозу і новоутворень гортані

  Дорошенко П.М., Мельник В.М. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України   У 65 осіб з різними формами туберкульозу легень були виявлені інфільтрати і пухлини гортані, що потребували диференційної діагностики. З метою диференцій- ної діагностики застосовані комплексні дослідження: 1) мі- кроларингоскопія гортані; 2) цитологія промивної рідини; 3) фарбування […]

   
 • Діагностика туберкулом та периферичного раку легень

  Гельнер А.С. Львівський медичний університет Метою роботи було підвищення ефективності діагностики туберкуломи та периферичного раку легень на основі вивчення інформативності променевих та інструментальних методів. Проаналізовані матеріали, пов’язані з лікуванням 185 хворих (у 88 — туберкулома та у 87 — периферичний рак) з безсимптомним перебігом, які виявлені при профілактичному обстеженні. Визначалась […]

   
 • Застосування міліметровохвильової терапії у хворих на саркоїдоз

  Яроцинський В.Б., Коржов B.I., Піддубний А.Ф. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування міліметровохвильової терапії (МХТ) в комплексному лікуванні хворих на саркоїдоз. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз динаміки показників оксидантно-антиоксидантної системи (ОАС) і інтоксикаційного синдрому у хворих основної і контрольної груп, […]

   
 • Досвід накарологічного контролю алергологічних лікарень закарпаття

  Боярська Л.H., Солодова І.В., Мазур В. І. Запорізький державний медичний університет   А карологічний контроль (АК) приміщень лікувальних та санаторно-курортних закладів — важлива складова частина профілактики загострень атопічної бронхіальної астми (АБА). Мета досліджень — проведення АК приміщень сольових копалень та палат над земних корпусів алергологічних лікарень сел. Солотвине. АК чисельності […]

   
 • Туберкульоз та алергічні захворювання

  Коряцька І.В., Бондарчук О.Б. Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова   Метою дослідження було вивчення розповсюдженості алергічних захворювань (АЗ) серед хворих на туберкульоз, оскільки однією з причин, які обтяжують перебіг легеневого туберкульозу, є наявність супутніх алергічних захворювань. Сенсибілізуюча дія збудника захворювання, патогенетичні особливості туберкульозу, вплив довготривалої поліхіміотерапії призводять до того, […]

   
 • Особливості бактеріовиділення у хворих на легеневий туберкульоз із різними фенотипами гаптоглобіну

  Платонова І.Л., Сибірна Р.І., Лаповець Н.Є., Мажак К.Д., Горошко Г.М., Чура Г.Є. Львівський НДІ епідеміології та гігієни   У 209 вперше виявлених хворих із різними формами туберкульозу легень, серед яких — 24 (11,5%) з фенотипом гаптоглобіну (F.Hp) 1- 1, 68 (32,5%) з F.Hp 2-1,   117 (56,0%) з F.Hp 2- 2,    […]

   
 • Вплив особливостей сома типу на показники вентиляції легень

   Березюк І.В., Бондарев А.Д. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова   Незважаючи на те, що залежність функціональних показників дихання (ФПД) від показника зріст-вага (ЗВП) є загальновідомою, вона сприймається багатьма дослідниками як звичайний лінійний зв’язок. При цьому досить рідко беруться до уваги зовнішні фактори в змінах ЗВП, що може значно […]

   
 • Сучасне використання рекреаційних зон вінниччини на санаторному етапі лікування пульмонологічних хворих

  Солейко О.В., Солейко Л.П., Царенко С.О. Вінницький державний медичний університет ім. М І. Пирогова   Санаторно-курортне лікування — один із найсучасніших методів реабілітації, що зосереджує в собі різні засоби. 7 палацо-паркових комплексів Вінниччини у вигляді зон рекреації пристосовані під лікувальні заклади пульмонологічного напрямку. Належність оздоровниць до цінних об'єктів архітектури та […]