Archive for category: Рентгенологія

 • Коніотуберкульоз

  Це туберкульоз, комбінований з пиловими професійними захворюваннями легень. Термін «пневмоконіоз» уведений Ценкером в 1866 p., являє собою збірну назву дифузних легеневих фіброзів, які виникають при тривалому вдиханні різного пилу: кварцового, силікатного, вугільного, металевого і т.д. Всі етіологічні групи пневмоконіозів можуть комбінуватися із туберкульозним ураженням органів дихання. Силікотуберкульоз розглядається як єдиний […]

   
 • Туберкульозний плеврит

  Як самостійне захворювання зустрічається рідко, частіше є ускладненням різних форм туберкульозу, особливо ПТК і ДТЛ. Може виникати на будь-якій стадії захворювання, зустрічаються як вільні, так і осумковані плеврити. Безпосередньою причиною плевриту є: — перифокальне запалення при субплевральному розміщенні вогнищ; — алергічна реакція, як сенсибілізація плеври на дію специфічних і неспецифічних […]

   
 • Циротичний туберкульоз

  В 1974 р. виділений як клінічна форма туберкульозу органів дихання. Є однією з форм послідовного, відносно сприятливого розвитку різних форм легеневого туберкульозу, в основному тих, які протікали з ураженням великих бронхів, гіповентиляційними і ателектатичними порушеннями. Патоморфологія. При цирозі визначається груба деформація й об'ємне зменшення сегментів і часток легень, їхня безповітряність. […]

   
 • Фіброзно-кавернозний туберкульоз (ФКТ)

  Рентгенологія 21.02.2013 12:58 пп no comments

  Ця форма туберкульозу відрізняється тривалим, хронічним перебігом, з періодичними загостреннями. ФКТ характеризується наявністю каверн, розвитком фіброзних змін у легеневій тканині, яка оточує каверни; вогнищ бронхогенного відсіву різної давнини в тій же (або протилежній) легені, а також періодичним або постійним бактеріовиділенням.   Патогенез і патоморфологія. ФКТ є проявом прогресуючого перебігу інших […]

   
 • Туберкульома

  Рентгенологія 21.02.2013 12:55 пп no comments

  Поняття «туберкульома легені» поєднує різноманітні по походженню інкапсульовані, відмежовані фокуси казеозного й фіброзно-казеозного характеру, які відрізняються тривалим хронічним перебігом і схильні до прогресування. Частота становить 2-4% всіх форм легеневого туберкульозу. Патогенез і патоморфологія. Основний морфологічний субстрат туберкульоми — казеоз, Богуш Л.К. в 1954 р. назвав їх казеомами. Виділяють наступні види […]

   
 • Казеозна пневмонія

  Рентгенологія 21.02.2013 12:52 пп no comments

  Це гостра специфічна пневмонія, яка характеризується швидко наростаючими казеозно-некротичними змінами в легенях і важким, нерідко прогресуючим, з летальним результатом перебігом. При даній формі стан хворого важкий, виражені симптоми інтоксикації, фебрильна температура, при перкусії й аускультації — зміни в легенях. У крові — лейкоцитоз, зрушення формули вліво, у мокротинні — масивне […]

   
 • Інфільтративний туберкульоз

  Рентгенологія 21.02.2013 12:49 пп no comments

  Це специфічний ексудативно-пневмонічний процес протяжністю більше 1 см зі схильністю до прогресуючого перебігу. Відноситься до вторинних форм, характеризується великою поширеністю ураження легеневої тканини, схильністю до розпаду й бактеріовиділення. По частоті займає 1-е місце (39%) серед вперше виявлених форм туберкульозу органів дихання. Патогенез і патоморфологія. Розвиток IT тісно пов'язаний з наявністю […]

   
 • Вогнищевий туберкульоз

  Рентгенологія 21.02.2013 12:46 пп no comments

  До вогнищевої форми туберкульозу відносяться ураження легеневої тканини у вигляді декількох або множинних ацинозних, ацинозно-нодозних і бронхолобулярних ущільнень осередкового характеру. При цьому вогнища, як і супутні їм зміни інтерстиціальної тканини легень і плеври, визначаються на обмеженій ділянці легені — у межах одного-двох сегментів, рідше частки легені. Патогенез і патоморфологія. В […]

   
 • Диференційна діагностика дисемінованого туберкульозу легень

  Рентгенологія 21.02.2013 12:44 пп no comments

  Диференційна діагностика. Необхідно відзначити, що загальновизнаної тактики диференційної діагностики більше 180 легеневих дисемінацій немає. Можна виділити 2 основних варіанти вирішення діагностичного завдання у випадках, коли характер змін по клініко-рентгенологічній картині важко встановити. Перший варіант рекомендує виключити ДТЛ, застосувавши тест протитуберкульозної терапії. При відсутності ефекту від лікування вирішують питання про біопсію […]

   
 • Хронічний дисемінований туберкульоз легень

  Рентгенологія 21.02.2013 12:43 пп no comments

  Хронічний ДТЛ. Частіше має гематогенний генез, характеризується апіко-каудальним поширенням процесу. У ряду хворих має тривалий багаторічний і хвилеподібний перебіг. Він формується з гострих і підгострих форм дисемінацій при пізньому їх виявленні й неефективному лікуванні. При цьому вогнища частково розсмоктуються, переважно в середніх і нижніх відділах легенів. Більшість вогнищ ущільнюються й […]