Archive for category: Рентгенологія

 • Системна склеродермія

  Системна склеродермия — рідкісне захворювання, котре характеризується склеротичними й індуративними змінами в сполучній тканині.   Клініка: зміни шкіри у вигляді щільного набряку з наступною атрофією й депігментацією, синдром Рейно, поліартралгії з формуванням суглобово- м'язових контрактур, печінки, селезінки, легень (задишка, фізикальні дані можуть бути мізерними), серця. Діагноз підтверджується гістологічним дослідженням шкіри […]

   
 • Системний червоний вовчак

  Системний червоний вовчак —    найбільш поширене захворювання серед ДЗСТ, яке характеризується прогресуючим дифузним ураженням сполучної тканини й мікроциркуляторного русла переважно внутрішніх органів. Частота його за останнє десятиліття збільшилася в 3,5 рази. Клініка: захворювання може протікати гостро, підгостро й хронічно. Воно є системним, найчастіше уражається шкіра (у вигляді вовчакової еритеми, капіляритів, […]

   
 • Системні захворювання легень

  Зміни в легенях спостерігаються при: різних системних захворюваннях: при дифузних захворюваннях сполучної тканини (ДЗСТ), раніше колагенозах (системному червоному вовчаку (СЧВ), системній склеродермії, дерматоміозиті, ревматизмі, ювенільному ревматоїдному артриті (ЮРА), вузликовому периартериїті, синдромі Вегенера, синдромі Гудпасчера), фібротизуючих альвеолітах ендо- і екзогенних (синдромі Хаммена-Річа), саркоїдозі, гемобластозах, мієло- і лімфолейкозах, лімфогранулематозі, лімфосаркомі, злоякісних лімфомах. […]

   
 • Доброякісні пухлини легень

  Епітеліальні, частіше внутрішньобронхіальні пухлини, зустрічаються частіше неепітеліальних, походять із слизової оболонки бронхів і ростуть ендобронхіально (аденоми, папіломи, циліндроми і ін.). Аденоми та папіломи знаходяться в просвітку головних чи часткових бронхів, іноді інтрамурально. Клінічно проявляються кашлем, кровохарканням, задишкою, повторними пневмоніями. Рентгенологічно на початку розвитку доброякісної пухлини рентгенологічна картина може бути нормальною. […]

   
 • Метастатичні пухлини легень

  Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, лімфогенним, бронхогенним та контактним шляхами. Частота метастазування первинних пухлин в легені має наступні закономірності (за Л.С. Розенштраухом, 1993): частіше всього в легені дає метастази хоріонепітеліома матки (до 55,4 %); […]

   
 • Периферичний рак легені

  Частота периферичного раку становить 20-30% від загального числа випадків раку легені. Він виникає з бронхів четвертого і більш дрібного порядку, на рентгенограмах такий рак може локалізуватися в різних ділянках легені частіше за межами кореня, у зв'язку з чим має назву периферичного. Периферичний рак складає близько половини всіх солітарних вузлових утворень […]

   
 • Центральний рак легені

  Центральним раком називають пухлину, яка уражає центральні відділи бронхіального дерева, включаючи бронхи 2-го та 3-го порядку. Центральний рак зустрічається частіше ніж периферичний (у 60-70%). Пріоритетним методом дослідження при центральному раку легені являється бронхоскопія: вона дозволяє безпосередньо візуалізувати пухлину, визначити проксимальну її межу, поширеність, і отримати матеріал для морфологічної верифікації діагнозу. […]

   
 • Рак легені

  Рак легені — пухлина, яка розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина пухлин має мезенхімальну і нейрогенну природу (саркоми, нейробластоми). В теперішній час рак легені займає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Частота раку легені у чоловіків у віці 48 — 77 років вища, ніж у жінок і […]

   
 • Синдром середньої частки

  Синдром середньої частки (ССЧ) являє собою симптомокомплекс, обумовлений появою рецидивного або стійкого ателектазу середньої частки з приєднанням хронічного вторинного запального процесу, який обумовлений рядом різних патологічних станів не пухлинного походження. Причини розвитку ССЧ різноманітні, до його появи приводять частіше за все запальні процеси неспецифічної і специфічної етіології: гостра респіраторно-вірусна інфекція […]

   
 • Хронічний абсцес легень

  Хронічний абсцес легень є негативним наслідком гострого легеневого нагноєння. Перебіг захворювання при цьому тривалий, періоди ремісії чергуються з загостреннями, і хвороба набуває хронічного перебігу. Зробити висновок про строки трансформації гострого абсцесу в хронічний важко, а інколи і неможливо, проте вважається, що не вилікуваний на протязі 3 міс. гострий абсцес потрібно […]