Archive for category: Рентгенологія

 • Агенезія і аплазія легені

  Агенезією легень називають вроджену повну відсутність однієї з легень разом з бронхом, при аплазії — на стороні ураження має місце наявність кукси головного бронха, яка сліпо закінчується. Одна з рідкісних аномалій, яка може не мати клінічних проявів, проте частіше проявляється задишкою, особливо при фізичному навантаженні, зниженням фізичної активності хворого. Ці […]

   
 • Аномалії та вади розвитку легень та бронхів

  Прогресивний розвиток пульмонології в останні десятиріччя, поява нових методів променевого дослідження, створили можливості для уточненої діагностики багатьох нозологічних форм бронхолегеневих захворювань, в т.ч. і аномалій та вад розвитку легень і бронхів. На жаль, випускники медичних університетів мало знайомі з цим розділом захворювань легень, що приводить до діагностичних помилок. Аномаліями або […]

   
 • Зразки протоколів

  Приклад 1. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки справа в нижньому легеневому полі виявляються множинні вогнищеві тіні розмірами від 4 до 10 мм середньої інтенсивності, однорідної структури без чітких контурів, зливного характеру. На решті протяжності легеневі поля без патологічних тіней. Корінь правої легені розширений, підвищеної інтенсивності. Синуси вільні. Куполи діафрагми […]

   
 • Загальна рентгенологічна семіотика захворювань легень

  Рентгенівська семіотика — наука про рентгенологічні ознаки захворювань (симптоми) і характерні їх поєднання (синдроми). Рентгенівська тіньова картина грудної клітки складається з тіні скелета, органів середостіння, серця, діафрагми та легеневих полів. При патологічному процесі в кожній із наведених складових наступають суттєві зміни на рентгенограмі ОГК, вони можуть носити морфологічний і функціональний […]

   
 • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння

  Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас ребер, хребетний стовп і груднина; з іншої — тонка повітряна, яка майже не поглинає променів, тканина легень; середнє поміж ними — серце й великі судини, а також м'які тканини, […]

   
 • Алгоритм променевого дослідження

  Раніше вважалося, що променеве дослідження треба починати від простої методики до більш складної або важкодоступної. У сучасних умовах важливо вибрати найбільш інформативну методику для максимально швидкої й точної діагностики. Діагностичний процес може бути розділений на 2 етапи: 1.  Полягає в первинній діагностиці захворювань при обстеженні хворих, а також спостереженні за […]

   
 • Радіонуклідна візуалізація

  Радіонуклідна візуалізація заснована на виявленні випромінювання, яке утворюється радіоактивною речовиною, що перебуває усередині пацієнта. Радіоактивні речовини (радіофармацевтичні препарати — РФП) мають у своєму складі радіонукліди — нестабільні атоми, які спонтанно розпадаються з виділенням енергії. Ідеальний радіофармпрепарат поширюється тільки в межах певних органів і структур. Здатність вивчення фізіологічних функцій — головна […]

   
 • Магнітно-резонансна томографія

  При обстеженні хворих з патологією органів дихання МРТ застосовується відносно рідко. Безсумнівними перевагами методу є більш висока в порівнянні із КТ контрастна чутливість, можливість візуалізації крові, яка рухається, без внутрішньовенного введення контрастної речовини, відсутність іонізуючого випромінювання, багато-проекційне подання результатів. У більшості випадків МРТ грудної порожнини виконується у зв'язку з виявленим […]

   
 • Ультразвукове дослідження

  Ультразвукове дослідження служить додатковим методом вивчення ОГК, що пов'язане з об’єктивними труднощами в оцінці легеневої тканини за допомогою ультразвуку. Для дослідження органів дихання застосовують В- метод ультразвукового сканування й доплерографію. Ультразвукові дослідження (УЗД) дозволяють виявити ексудат в плевральній порожнині, відзначити окремо парієтальний та вісцеральний листки плеври за рахунок еховільного простору, […]

   
 • Комп’ютерна томографія

  Принцип комп’ютерної томографії базується на реєстрації чутливими детекторами рентгенівських променів після проходження через тіло пацієнта. При попаданні в детектори рентгенівські промені перетворюються в електричні імпульси, котрі після підсилення передаються в ЕОМ, де за спеціальним алгоритмом реконструюються і відтворюють зображення об’єкту. Зображення органів та тканин постає у вигляді поперечних зрізів, по […]