Рентгенодіагностика захворювань легень, плеври і середостіння

 

Вступ

Умовні скорочення

 

Розділ 1. Загальна частина

 

1.1.Методики променевого дослідження органів грудної клітки:

рентгеноскопія, рентгенографія, цифрова рентгенографія, томографія, комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження, магнітно-резонансна томографія, радіонуклідна візуалізація, алгоритм променевого дослідження

 

1.2.Анатомо-фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння

 

1.3.Загальна рентгенологічна семіотика захворювань легень, зразки протоколів

 

 

Розділ 2. Спеціальна частина

 

2.1.Аномалії та вади розвитку легень і бронхів: агенезія і аплазія легені, гіпоплазія легень, бронхолегеневі кісти, трахеобронхомегалія, легенева секвестрація, артеріовенозні аневризми і нориці

 

2.2.Гострі запальні та нагнійні захворювання легень: пневмонія, крупозна пневмонія, вогнищева пневмонія, стафілококова і стрептококова пневмонії, септична пневмонія, особливості рентгенологічної картини окремих пневмоній, застійна пневмонія, гіпостатична пневмонія, гострий абсцес і гангрена легень, променеві методи дослідження в діагностиці абсцесів легень, диференційна діагностика гострих абсцесів і гангрени легень

2.3.Туберкульоз (разом з к. м. н. Н.С.Лисенко):

Первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, дисемінований туберкульоз легень (свіжий, хронічний, диференційна діагностика), вогнищевий туберкульоз, інфільтративний туберкульоз, казеозна пневмонія, фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, циротичний туберкульоз, коніотуберкульоз,

 

2.4.Хронічні обструктивні захворювання легень:

хронічний бронхіт, емфізема легень (симптоми, рентгенологічна діагностика), бронхіальна астма, пневмофіброз, цироз легені, прогресуюча легенева дистрофія, ретенційні кісти,

бронхоектатична хвороба, хронічний абсцес легень, синдром середньої частки

2.5.Пухлини легень:

Рак легені, центральний рак, периферичний рак легені, метастатичні пухлини легень, доброякісні пухлини легень

 

2.6.Системні захворювання легень: системний червоний вовчак, системна склеродермія, вузликовий периартеріїт, фібротизуючий альвеоліт (синдром Хаммена-Річа), саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана), лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна), лімфосаркома, лімфолейкоз,

 

2.7.Невідкладна рентгенодіагностика пошкоджень та гострих захворювань грудної клітки:

травма грудної клітки, емфізема м'яких тканин, пневмоторакс, гематома легені, пошкодження трахеї і бронхів, емфізема середостіння (пневмомедіастинум), крововиливи в середостіння, травматичні пошкодження діафрагми, діагностика травматичних діафрагмальних гриж, сторонні тіла бронхів і легень, порушення бронхіальної прохідності, гострі ателектази, шокова легеня, тромбоемболія легеневої артерії, інфаркт легені,

 

2.8.Захворювання плеври: запальний процес плеври, плевральний випіт, плеврит (сухий плеврит, ексудативний плеврит, осумкований плеврит, діафрагмальний плеврит, міжчастковий осумкований, медіастинальний осумкований плеврит), класифікація і лікування плевритів, емпієма плеври, пухлини плеври

 

2.9.3ахворювання середостіння: медіастиніт, пухлини і кісти середостіння, пухлини і кісти щитовидної залози

 

 

 

Література:

Рентгенодіагностика захворювань легень, плеври і середостіння : підручник Р39 / Р.Ю. Чурилін, І.О. Крамний, М.О. Бортний — X. : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2011. — 252 с.: ил. 136.