Спеціалізована медична інформаційна система з проблем санаторно- курортного лікування пульмонологічних хворих

Савченко В.М. Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сеченова   Метою дослідження стала розробка основних елементів спеціалізованої медичної інформаційної системи (СМІС), що віддзеркалює питання санаторно-курортного лікування пульмоно- логічних хворих. Побудова СМІС здійснювалася згідно з існуючими вимогами. Внаслідок проведеної роботи визначена і формалізована предметна галузь шляхом утворювання […]