Лазеротерапія в комплексному лікуванні вперше виявленого деструктивного туберкульозу легенів

Ющенко Л.П., Герасимова Т.Г., Матвеева С.Л., Сіроштан Г.М. Харківський державний медичний університет   Однією з найбільш актуальних проблем сучасної фтизіатрії є підвищення ефективності лікування вперше виявленого деструктивного туберкульозу легенів. Останнім часом, крім хіміотерапії, широкого застосування набули оптичні квантові генератори (лазери). Вивчена ефективність різних методів опромінення організму у 117 хворих на […]